Kontaktujte nás

Sídlo

Adresa

Náměstí Jana Zrzavého 17,
582 66 Krucemburk

IČO: 46484779

Č.Ú.: 3236281359/0800

IBAN: CZ1608000000003236281359

Telefonní čísla

737 443 792 (farář)

Další informace

Úřední dny a hodiny:

Dle potřeby, kdykoli, nejlépe po předchozí osobní domluvě.

Bankovní spojení:

Běžný účet: Č.S., a.s.

Římskokatolická farnost KRUCEMBURK č. ú.: 3236281359/0800

 

Římskokatolická farnost SOPOTY

IČ: 60127724

č. ú.: 4479485369/0800

 

Zapojené farnosti

Římskokatolická farnost Krucemburk

Adresa: Náměstí Jana Zrzavého 17,
582 66 Krucemburk

Telefon: 737 443 792 (farář)

IČO: 46484779

E-mail: [email protected]

Č.Ú.: 3236281359/0800

IBAN: CZ1608000000003236281359

Římskokatolická farnost Sopoty

Adresa: Nám. Jana Zrzavého 17,
582 66 Krucemburk

Telefon: 737 443 792 (farář)

IČO: 60127724

E-mail: [email protected]

Č.Ú.: 4479485369/0800

IBAN: CZ1508000000004479485369