Rozpis nadcházejících událostí

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI v rozmezí od 4.10. do 15.10.2023

Den Čas Místo a text
středa
4.10.
17:00 společenská místnost v DPS Ždírec nad Doubravou: na poděkování Pánu Bohu za dar 60 let společného života
18:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: ( volná intence )
čtvrtek
5.10.
18:00 kostel sv. Václava Horní Studenec: ( volná intence )
pátek
6.10.
18:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za Marii a Jaroslava Zvolánkovy a celý rod
sobota
7.10.
16:30 farní kostel Navštívení Panny Marie Sopoty: za všechny sourozence Čermákovy
18:00 kaple sv. Cyrila a Metoděje Škrdlovice: ( volná intence )
neděle
8.10.
08:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: na poděkování Pánu Bohu za dar 50 let společného života
09:30 kostel sv. Václava Horní Studenec: na poděkování Pánu Bohu za dar 60 let společného života
11:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: za farníky
pondělí
9.10.
18:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za Pátera Bohuslava Krandu (36 let od jeho úmrtí)
středa
11.10.
17:00 společenská místnost v DPS Ždírec nad Doubravou: ( volná intence )
18:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: ( volná intence )
čtvrtek
12.10.
18:00 kostel sv. Václava Horní Studenec: ( volná intence )
pátek
13.10.
18:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za Pátera Karla Břízu, rodiče a sourozence
sobota
14.10.
16:30 farní kostel Navštívení Panny Marie Sopoty: za zemřelého Františka Binka, manželku, oboje rodiče a živou rodinu
18:00 kaple sv. Cyrila a Metoděje Škrdlovice: ( volná intence )
neděle
15.10.
08:00 kostel sv. Václava Horní Studenec: ( volná intence )
09:30 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za farníky
11:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: za Jitku a Ladislava Škarvadovy