Ministranti

Ministranti

Ministrant = přisluhující, od latinského slova ministrare, což v překladu znamená sloužiti. Ministrant znamená v bohoslužebné řeči pomocníka u oltáře, přisluhujícího při bohoslužbách. 
 
 
Ministranti v naší farnosti je skupina kluků a holek, kteří pomáhají našemu otci Pavlovi u oltáře.
Pokud má někdo zájem o ministrování, může se zkontaktovat s otcem Pavlem nebo s některým ministrantem.