O farnosti

O farnosti

Římskokatolická farnost KRUCEMBURK patří do diecéze královéhradecké a vikariátu havlíčkobrodského. Farnost se rozléhá na zemských hranicích Vysočiny mezi Moravou a Českem. Naše farnost sousedí s farnostmi: na severu s farností Hlinsko v Čechách, která patří do chrudimského vikariátu, na jihu s farností Velká Losenice, na západě s farností Chotěboř. Na východě církevně hraničí s diecézí brněnskou a její farností Žďár nad Sázavou.
 
Do naší farnosti spadají tyto kostely:
 • Krucemburk: svatý Mikuláš
 • Horní Studenec: svatý Václav
 • Vojnův Městec: svatý Ondřej
 • Střížov: kaple Panny Marie Bolestné
 • Sopoty: Navštívení Panny Marie
 • Škrdlovice: kaple svatých Cyrila a Metoděje
 • Ždírec: mše v prostorách DPS
Místo duchovního správce zastává v současnoti P. ICLic. Mgr. Pavel SEIDL.
 
 
OBCE PATŘÍCÍ DO FARNOSTI
Farnost Krucemburk tvoří dvě bývalé samostatné farnosti, které byly k 1. 1. 2006 sloučeny, jsou to: Vojnův Městec a Horní Studenec, tyto farnosti a kostely se staly filiálními. Do farnosti Krucemburk náleží tyto obce:
 • Hluboká
 • Staré Ransko
 • Nové Ransko
 • Benátky
 • Kohoutov
 • Košínov
 • Škrdlovice
 • Karlov
 • Radostín
 • Ždírec nad Doubravou
 • Hudeč
 • Kocourov
 • Nový Studenec
 • Podmoklany
 • Rovný
 • Stružinec
 • Údavy
 • Zálesí