Modlitby matek

Modlitby matek

Modlitby matek probíhají v naší farnosti v těchto skupinách:

1. skupina - v úterý večer na faře,

2. skupina - v pátek dopoledne po 14 dnech,

3. skupina - maminky malých dětí, dopoledne v rodinách,

4. skupina - maminky starších dětí, pondělí večer v rodinách.

 

Stručné informace z brožury o hnutí modliteb matek:

Modlitby matek byly založeny v roce 1995 v Anglii. V té době dvě babičky, Veronika a její švagrová Sandra, obě z Anglie, pocítily touhu odevzdaněji se modlit za své děti. Během modlitby poznaly, že Pán Ježíš chce, aby matky odevzdávaly své děti do jeho rukou, aby on mohl působit v jejich životech a zmírnit tak jejich bolesti.

Modlitby matek se rozšířily do více než 90 zemí celého světa a zaznamenaly mnohé krásné ohlasy a vyslyšení.

Modlitby matek mají přísnou zásadu mlčenlivosti, to znamená, že s čím se matky při setkání svěří, nesmí být vyneseno. Mohou-li matky důvěřovat jedna druhé skrze modlitbu a sdílení, jejich břemeno se stane lehčím.