Zajímavosti z historie

Zajímavosti z historie

Náhrobek rytíře

Býval zazděn ve zdi u fary. Je pískovcový 2. 10 m vysoký a 1 metr široký. Pochází ze 16. anebo začátku 17. století. V reliéfu je postava rytíře s okružím, v brnění, v pravici helma a v levici meč. U pravé nohy znak, ve svrchních koutech hlavy andělů. Opis zazděn. Náhrobek byl nalezen při opravě postraního oltáře roku 1807 pod dlažbou kostela, spolu s ještě několika náhrobními kameny Střelů z Rokyc. Náhrobek byl v 60. letech minulého století umístěn zpět v kostele. Ostatní náhrobky byly použity jako dlažba kostela v předsíni kostela. Jeden kámen zřejmě z náhrobku z poloviny půlkulatý je položen pod branou kostela.

 

Věž kostela

Farář Ignatius Lochmon /1775-77/. Vyžádáním pomoci od knížete Karla Dietrichsteina a prací kulatorníků, dal obnovit věž u kostela, aby v ní mohly být umístěny zvony ze staré již dřevěné zvonice, která stávala pod farou. Obzvláště vrchní díl věže byl úplně přestaven. Dne 23. května 1776 byly zvony na věž vytaženy, a dne 1. července se s nimi poprvé zvonilo. Později se na věž umístily hodiny.

 

Tři kříže

Jméno Křížový vrch přivedlo zřejmě faráře Josefa Wrbu /1776-77 a 1777-80/ na myšlenku, postavit nad městečkem tři kříže. Potřebné peníze k tomu byly opatřeny dobrovolnými dary. 26. května 1778 byly vztyčeny tři kříže nad kostelem pod Křížovým vrchem. Od té doby byly již mnohokrát obnoveny. Měly také vyjádřovat zbožnost obyvatel městečka a jak se doslova praví, že byly vztyčeny na oslavu života a paměť krucemburských obyvatel a slávu městečka.

 

Katoličtí faráři v Krucemburku

? - 1362 Václav, zde i zemřel

1362 - 1366 Mikuláš z Lokte

1366 - 1372 Šebestián Neyenchaw

1372 Mytyáš ze Štěpánova, až do roku 1405

 

Ze zápisků

Kreuzburk 23. 12. 1362 Mikuláš z Lokte na presentaci a žádost urozeného Epíka řečeného z Hrádku, ustanoven správcem kostela v Kreuzburku.

Kreuzberg 23. 12. 1366 kněz Šebestián Nyenochaw presentován ku kostelu v Kruczemburku po Mikulášovi.

Crucimburk 1372. Jan Epík na Hrádku presentoval po smrti Šebestiána kněze Matyáše ze Štěpánova, stalo se tomu 8. 1. 1372.

František Palacký uvádí Epíka z Krucemburku ve smlouvě Hradecké ze dne: 10. dubna 1449, na straně krále Jiřího z Poděbrad.

 

Krucemburský farář Václav Michal Pešina

Narodil se v roce 1781 v Hradci Králové, v roce 1807 byl vysvěcen na kněze a stal se kaplanem v Polné. Potom farářem v Krucemburku 1820 - 1829. Od roku 1829 byl farářem v Bučině na Moravě. Později se stal kanovníkem u sv. Víta v Praze. V roce 1835 mu konzistoř svěřila správu Dědictví svatojánského, jako rektorovi. V roce 1857 slavil kněžské jubileum, přičemž byl vyznamenán řádem železné koruny a povýšen do stavu rytířského s přímením Rytíř z Čechorodu. Zemřel 7. května 1859.

 

Náhrobní kámen Anny Barbory

Byl nalezen pod dlažbou kostela v roce 1807. Byl na něm nápis: Anna Barbora Střelová, manželka urozeného pána Štěpána Střely z Rokyc. Později byl ponechán za dlažbu v kostele a nápis byl vyšlapán.