Farní rady - seznam

Pastorační rada farnosti

Zápisy ke stažení

Jméno
Ludmila Cempírková
Miroslav Čejka
Martina Harvánková
Martin Janda
Michal Jeřábek
Petr Ježek
Barbora Málková
Věra Matulová
František Němec
Marie Pavlíčková
Hana Půlpánová
Marta Rejšková
Karel Rykr
P. ICLic. Mgr. Pavel Seidl