Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB KRUCEMBURK, SOPOTY
od 3.7. do 10.7.2022 - 27. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
3.7.
14. neděle v mezidobí 08:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za Miloslava Fajta a za živé a zemřelé členy rodiny
09:30 farní kostel Navštívení Panny Marie Sopoty: za rodinu Mužíkovu, Ondráčkovu, pana Pavla Nekvindu a za rodinu Holubářovu, Volmutovu, Kubištovu a za žijící rodiny
PO
4.7.
památka sv. Prokopa, opata Dnes mše sv. není
ÚT
5.7.
SLAVNOST SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA, PATRONŮ EVROPY, HLAVNÍCH PATRONŮ MORAVY 08:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za Josefa a Evu Faltusovy, jejich rodiče a sourozence
14:00 kaple sv. Cyrila a Metoděje Škrdlovice: ( volná intence )
ST
6.7.
sv. Marie Goretti, panny a mučednice 17:00 společenská místnost v DPS Ždírec nad Doubravou: ( volná intence )
ČT
7.7.
čtvrtek 14. týdne v mezidobí 18:00 kostel sv. Václava Horní Studenec: za živé a zemřelé členy rodiny Prachařovy

8.7.
pátek 14. týdne v mezidobí 15:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: pohřební rozloučení s panem Josefem Kadlecem beze mše svaté
SO
9.7.
sv. Augustina Žao Ronga, kněze, a druhů, mučedníků, nebo sobotní památka Panny Marie 18:00 kaple sv. Cyrila a Metoděje Škrdlovice: Za Jaroslava Novotného a za živé a zemřelé členy rodiny
NE
10.7.
15. neděle v mezidobí 08:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: za farníky
09:30 farní kostel Navštívení Panny Marie Sopoty: za rodinu Starých a Brabcovu a za všechny členy obou rodů

Kostelní sbírka z minulé neděle, která byla věnována na Diecézní charitu vynesla v naší farnosti částku: 15.000, - Kč. Všem dárcům patří upřímné poděkování: Pán Bůh zaplať!

 

Upozorňujeme, že se v pondělí 4. července pravidelná večerní mše svatá v Krucemburku vzhledem k úterní slavnosti nekoná.

 

Upozorňujeme, že od soboty 9. července bude z důvodu dokončení výmalby uzavřen farní kostel v Krucemburku. Nedělní mše svaté budou od 10. července vždy v 8.00 h. ráno v kostele ve Vojnově Městci, mimo neděle 17. července. Na faře v Krucemburku budou bohoslužby od 11. července v pondělí a v pátek od 18.00 h. v provizorní kapli. Vyklizení kostela bude z důvodu pohřební mše svaté až v sobotu 9. července od 9 h. dopoledne. Prosíme farníky o pomoc při vyklizení farního kostela.    

 

V neděli 24. července se koná Pouť maminek z naší farnosti ke svaté Anně do Modletína. Maminky mají sraz v 6.25 h. v poutním kostele v Sopotech. Čeká je 19 km dlouhá trasa. Tato pěší pouť je určena pouze pro maminky. Bližší informace podá paní Iveta Ježková.

 

V sobotu 17. září tohoto roku se uskuteční Farní výlet. Letos zavítáme na Broumovsko. Předpokládaný odjezd autobusu je v 7.00 h. ráno, příjezd zpět domů asi v 19.30 h. večer. V 10.30 h. bude mše svatá v kostele sv. Petra a Pavla v Broumově, ve 13.00 h. je naplánovaná prohlídka Benediktinského kláštera v Broumově a od 15.00 h. bude možná individuální prohlídka Skalního města Ostaš. Doprava bude společná autobusy, které budou hrazeny z farních peněz. Oběd bude z vlastních zásob! Bližší informace jsou u přihlašovacího formuláře na stolku s obětními dary a také jsou k dispozici na kostelních vývěskách a na farním webu. Přihlaste se prosím co nejdříve, ale nejpozději do neděle 31. července t.r.