Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Krucemburk a Sopoty
od 13.11. do 20.11.2022 - 46. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
13.11.
33. neděle v mezidobí 08:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za farníky
09:30 kostel sv. Václava Horní Studenec: za živé a zemřelé členy rodiny Zvolánkovy a Sarakovy
11:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: na poděkování Pánu Bohu za dar manželství a rodiny s prosbou o další Boží požehnání
PO
14.11.
pondělí 33. týdne v mezidobí 18:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: ( volná intence )
ÚT
15.11.
sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve Dnes mše sv. není
ST
16.11.
sv. Markéty Skotské 17:00 společenská místnost v DPS Ždírec nad Doubravou: ( volná intence )
18:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: ( volná intence )
ČT
17.11.
památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice 18:00 kostel sv. Václava Horní Studenec: ( volná intence )

18.11.
Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla 18:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za Teofilu Švandovou
SO
19.11.
sobota 33. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie 16:30 farní kostel Navštívení Panny Marie Sopoty: za Marii a Jaroslava Zvolánkovy
18:00 kaple sv. Cyrila a Metoděje Škrdlovice: za Miloslava Cempírka a za všechny živé a zemřelé z toho rodu
NE
20.11.
SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 08:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za farníky
09:30 kostel sv. Václava Horní Studenec: ( volná intence )
11:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: ( volná intence )

Připomínáme, že každou neděli je adorace před vystavenou Eucharistí od 10.30 h. – do 11.00 h. v kostele ve Vojnově Městci a každé pondělí od 18.30 h. – do 19.30 h. v kostele v Krucemburku.

 

Kostelní sbírka v neděli 20. listopadu je určena na Plošné pojištění majetku královéhradecké diecéze. Prosíme všechny farníky, aby tuto sbírku podle svých možností finančně podpořili.

 

V sobotu 26. listopadu bude od 15.00 h. v kostele v Krucemburku adventní vokální a varhanní koncert. Všichni jste srdečně vítáni. Bližší informace jsou na kostelních vývěskách a na farním webu.

 

V sobotu 26. listopadu bude od 15.30 h. v kostele v Sopotech vystoupení dětí ze ZŠ a z MŠ s vánočním pásmem. Všichni jste srdečně vítáni.