Kalendář akcí a událostí farnosti

Prosinec 2023

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
1sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka
 • 13:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 13:00 - 13:45
  • filiální kostel (bývalý farní) sv. Václava, mučedníka
  • Označení: kostel sv. Václava Horní Studenec (Horní Studenec)

  pohřební mše svatá za zemřelou paní Annu Horákovou

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:40
  • farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: kostel sv. Mikuláše Krucemburk (Krucemburk)

  za Marii Kočovou a za živé a zemřelé členy rodiny Kočovy a Břízovy

2sobota 34. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
 • 16:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 16:30 - 17:30
  • farní kostel Navštívení Panny Marie
  • Označení: farní kostel Navštívení Panny Marie Sopoty (Sopoty (Sobíňov))

  za zemřelou Stanislavu Škarydovou a Boží požehnání pro celou rodinu

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • kaple sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: kaple sv. Cyrila a Metoděje Škrdlovice (Škrdlovice)

  za rodiče Ludmilu a Josefa Pešlovy a bratra Josefa Pešla

31. NEDĚLE ADVENTNÍ
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • filiální kostel (bývalý farní) sv. Václava, mučedníka
  • Označení: kostel sv. Václava Horní Studenec (Horní Studenec)

  za farníky

 • 09:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:30 - 10:30
  • farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: kostel sv. Mikuláše Krucemburk (Krucemburk)

  za Boženu a Ladislava Ježkovy

 • 11:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 11:00 - 12:00
  • filiální kostel (bývalý farní) sv. Ondřeje, apoštola
  • Označení: kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec (Vojnův Městec)

  ( Tato intence nebyla nikým obsazena )

4sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: kostel sv. Mikuláše Krucemburk (Krucemburk)

  na dobrý úmysl

5úterý 1. adventního týdne
6sv. Mikuláše, biskupa
 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 17:45
  • společenská místnost v Domě pečovatelské služby
  • Označení: společenská místnost v DPS Ždírec nad Doubravou (Ždírec nad Doubravou)

  ( volná intence )

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:50
  • farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: kostel sv. Mikuláše Krucemburk (Krucemburk)

  ( volná intence )

7sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:40
  • filiální kostel (bývalý farní) sv. Václava, mučedníka
  • Označení: kostel sv. Václava Horní Studenec (Horní Studenec)

  ( volná intence )

8Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:50
  • farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: kostel sv. Mikuláše Krucemburk (Krucemburk)

  za Vlastu Zrůstovou a živé a zemřelé členy rodiny Zrůstovy

9sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30 - 07:10
  • farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: kostel sv. Mikuláše Krucemburk (Krucemburk)

  ( volná intence )

 • 16:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 16:30 - 17:30
  • farní kostel Navštívení Panny Marie
  • Označení: farní kostel Navštívení Panny Marie Sopoty (Sopoty (Sobíňov))

  za farníky, kněžský dorost, duše v očistci a za kněze, kteří působili a působí v sopotské farnosti

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • kaple sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: kaple sv. Cyrila a Metoděje Škrdlovice (Škrdlovice)

  ( volná intence )

102. NEDĚLE ADVENTNÍ
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: kostel sv. Mikuláše Krucemburk (Krucemburk)

  za Josefa Jandu a celou rodinu

 • 09:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:30 - 10:30
  • filiální kostel (bývalý farní) sv. Václava, mučedníka
  • Označení: kostel sv. Václava Horní Studenec (Horní Studenec)

  za rodinu Culkovu, Semelkovu a Protušovu

 • 11:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 11:00 - 12:00
  • filiální kostel (bývalý farní) sv. Ondřeje, apoštola
  • Označení: kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec (Vojnův Městec)

  za Boží požehnání pro paní Marii Derflovou a celý rod Dvořáků z Krucemburku

11sv. Damasa I., papeže
12Panny Marie Guadalupské
13sv. Lucie, panny a mučednice
14sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
15pátek 2. adventního týdne
16sobota 2. adventního týdne
173. NEDĚLE ADVENTNÍ (Gaudete)
1818. prosince
1919. prosince
2020. prosince
21sv. Petra Kanisia, kněze a učitele církve
2222. prosince
23sv. Jana Kentského, kněze
24Štědrý den
25Narození Páně
26sv. Štěpána, prvomučedníka
27sv. Jana, apoštola a evangelisty
28sv. Mláďátek, mučedníků
29sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka
30sobota oktávu Narození Páně
31Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa