Kalendář akcí a událostí farnosti

Květen 2024

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
1sv. Josefa dělníka
 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 17:45
  • společenská místnost v Domě pečovatelské služby
  • Označení: společenská místnost v DPS Ždírec nad Doubravou (Ždírec nad Doubravou)

  za Pavlínu, Markétu, Jana, Michaela, Pavla Zdražilovy, za celou živou i zemřelou rodinu, za dar lásky, pokory, opravdového obrácení srdce k Bohu, naplnění Boží vůle v našich životech a plánu Neposkvrněného srdce Panny Marie, za věrnost Pánu Ježíši ve všech zkouškách, k růstu ke svatosti, za šťastnou hodinu smrti a duše v očistci

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: kostel sv. Mikuláše Krucemburk (Krucemburk)

  za zemřelé manžele Hanu a Františka Jandovy a za živé a zemřelé členy rodiny Daňkovy, Jandovy a Kabrdovy

2sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:40
  • filiální kostel (bývalý farní) sv. Václava, mučedníka
  • Označení: kostel sv. Václava Horní Studenec (Horní Studenec)

  za zemřelou paní Bekovou, za spásu její duše a za zmírnění bolestí pro její rodinu

3sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:40
  • farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: kostel sv. Mikuláše Krucemburk (Krucemburk)

  za Boží pomoc pro Jitku Faltusovou a její rodinu

4sobota 5. velikonočního týdne
 • 16:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 16:30 - 17:30
  • farní kostel Navštívení Panny Marie
  • Označení: farní kostel Navštívení Panny Marie Sopoty (Sopoty (Sobíňov))

  za všechny padlé ze Slavětína a z Oudoleně v roce 1945

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • kaple sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: kaple sv. Cyrila a Metoděje Škrdlovice (Škrdlovice)

  za Boží pomoc a dar uzdravení

56. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • filiální kostel (bývalý farní) sv. Václava, mučedníka
  • Označení: kostel sv. Václava Horní Studenec (Horní Studenec)

  za farníky

 • 09:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:30 - 10:30
  • farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: kostel sv. Mikuláše Krucemburk (Krucemburk)

  za potřebné dary Ducha svatého při výchově a doprovázení našich dětí ve farnosti

 • 11:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 11:00 - 12:00
  • filiální kostel (bývalý farní) sv. Ondřeje, apoštola
  • Označení: kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec (Vojnův Městec)

  za rodinu Vaníčkovu z Vojnova Městce a rodinu Procházkovu z Radostína

6sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:50
  • farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: kostel sv. Mikuláše Krucemburk (Krucemburk)

  za zemřelého Josefa Rolce

7úterý 6. velikonočního týdne
8Panny Marie, Prostřednice všech milostí
9Nanebevstoupení Páně
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:10
  • farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: kostel sv. Mikuláše Krucemburk (Krucemburk)

  za zemřelou Evu Bartoškovou

10pátek 6. velikonočního týdne (začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého)
 • 13:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 13:00 - 13:45
  • filiální kostel (bývalý farní) sv. Ondřeje, apoštola
  • Označení: kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec (Vojnův Městec)

  pohřební mše svatá za pana Bohumila Berana

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: kostel sv. Mikuláše Krucemburk (Krucemburk)

  za všechny oběti leteckého náletu 9. května 1945 v Krucemburku a ve Ždírci nad Doubravou

11sobota 6. velikonočního týdne
 • 16:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 16:30 - 17:35
  • farní kostel Navštívení Panny Marie
  • Označení: farní kostel Navštívení Panny Marie Sopoty (Sopoty (Sobíňov))

  za zemřelého manžela Jana Fišera, rodiče z obou stran a ostatní příbuzné z obou stran

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:10
  • kaple sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: kaple sv. Cyrila a Metoděje Škrdlovice (Škrdlovice)

  za zemřelého Oldřicha Malého

127. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: kostel sv. Mikuláše Krucemburk (Krucemburk)

  za farníky

 • 09:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:30 - 10:30
  • filiální kostel (bývalý farní) sv. Václava, mučedníka
  • Označení: kostel sv. Václava Horní Studenec (Horní Studenec)

  na úmysl dárce

 • 11:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 11:00 - 12:00
  • filiální kostel (bývalý farní) sv. Ondřeje, apoštola
  • Označení: kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec (Vojnův Městec)

  za dar uzdravení pro syna Vláďu

13Panny Marie Fatimské
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:50
  • farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: kostel sv. Mikuláše Krucemburk (Krucemburk)

  ( Tato intence nebyla nikým obsazena )

14sv. Matěje, apoštola
15středa 7. velikonočního týdne
 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 17:50
  • společenská místnost v Domě pečovatelské služby
  • Označení: společenská místnost v DPS Ždírec nad Doubravou (Ždírec nad Doubravou)

  ( Tato intence nebyla nikým obsazena )

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:50
  • filiální kostel (bývalý farní) sv. Ondřeje, apoštola
  • Označení: kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec (Vojnův Městec)

  ( Tato intence nebyla nikým obsazena )

16sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka
 • 12:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 12:00 - 12:45
  • filiální kostel (bývalý farní) sv. Václava, mučedníka
  • Označení: kostel sv. Václava Horní Studenec (Horní Studenec)

  pohřební mše svatá za paní Annu Břízovou

17pátek 7. velikonočního týdne
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:50
  • farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: kostel sv. Mikuláše Krucemburk (Krucemburk)

  na poděkování za dar manželství

18sv. Jana I., papeže a mučedníka
 • 16:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 16:30 - 17:30
  • farní kostel Navštívení Panny Marie
  • Označení: farní kostel Navštívení Panny Marie Sopoty (Sopoty (Sobíňov))

  za Františka Čermáka, sourozence a celou rodinu

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:10
  • kaple sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: kaple sv. Cyrila a Metoděje Škrdlovice (Škrdlovice)

  za farníky

19Seslání Ducha Svatého
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: kostel sv. Mikuláše Krucemburk (Krucemburk)

  za zemřelého tatínka a dědečka Františka Matouše u příležitosti stého výročí od jeho narození

 • 09:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:30 - 10:30
  • filiální kostel (bývalý farní) sv. Václava, mučedníka
  • Označení: kostel sv. Václava Horní Studenec (Horní Studenec)

  za Františka a Marii Kadlecovy

 • 11:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 11:00 - 12:00
  • filiální kostel (bývalý farní) sv. Ondřeje, apoštola
  • Označení: kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec (Vojnův Městec)

  za živé a zemřelé členy rodiny Štůlovy

20Panny Marie Matky Církve
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:50
  • farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: kostel sv. Mikuláše Krucemburk (Krucemburk)

  za Boží pomoc pro Josefa Kamaráda

21sv. Kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků
22sv. Rity z Cascie, řeholnice
 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 17:45
  • společenská místnost v Domě pečovatelské služby
  • Označení: společenská místnost v DPS Ždírec nad Doubravou (Ždírec nad Doubravou)

  ( Tato intence nebyla nikým obsazena )

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:50
  • filiální kostel (bývalý farní) sv. Ondřeje, apoštola
  • Označení: kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec (Vojnův Městec)

  ( Tato intence nebyla nikým obsazena )

23Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
24den modliteb za církev v Číně
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:50
  • farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: kostel sv. Mikuláše Krucemburk (Krucemburk)

  za živé a zemřelé členy rodiny Zrzavých a Papršteinových

25sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve, nebo sobotní památka Panny Marie
 • 16:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 16:30 - 17:40
  • farní kostel Navštívení Panny Marie
  • Označení: farní kostel Navštívení Panny Marie Sopoty (Sopoty (Sobíňov))

  na úmysl dárce

26Nejsvětější Trojice
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • filiální kostel (bývalý farní) sv. Václava, mučedníka
  • Označení: kostel sv. Václava Horní Studenec (Horní Studenec)

  za Karla a Marii Culkovy, jejich rodiče a bratra Františka

 • 09:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:30 - 10:45
  • farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: kostel sv. Mikuláše Krucemburk (Krucemburk)

  za Miloslava Losenického a jeho rodinu

27sv. Augustina z Canterbury, biskupa
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:50
  • farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: kostel sv. Mikuláše Krucemburk (Krucemburk)

  ( volná intence )

28úterý 8. týdne v mezidobí
29sv. Pavla VI., papeže
 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 17:50
  • společenská místnost v Domě pečovatelské služby
  • Označení: společenská místnost v DPS Ždírec nad Doubravou (Ždírec nad Doubravou)

  ( volná intence )

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:50
  • filiální kostel (bývalý farní) sv. Ondřeje, apoštola
  • Označení: kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec (Vojnův Městec)

  ( volná intence )

30Těla a Krve Páně
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:40
  • farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: kostel sv. Mikuláše Krucemburk (Krucemburk)

  ( volná intence )

31Navštívení Panny Marie
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:50
  • farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: kostel sv. Mikuláše Krucemburk (Krucemburk)

  ( volná intence )