Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Krucemburk a Sopoty
od 10.9. do 17.9.2023 - 37. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
10.9.
23. neděle v mezidobí 08:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za živé a zemřelé členy rodiny Klementovy
09:30 kostel sv. Václava Horní Studenec: za farníky
11:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: za rodiče Machovcovy a jejich dceru
PO
11.9.
pondělí 23. týdne v mezidobí 18:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: ( volná intence )
ÚT
12.9.
Jména Panny Marie Dnes mše sv. není
ST
13.9.
památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve 17:00 společenská místnost v DPS Ždírec nad Doubravou: ( volná intence )
18:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: ( volná intence )
ČT
14.9.
svátek Povýšení svatého Kříže Dnes mše sv. není

15.9.
památka Panny Marie Bolestné 18:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za rodinu Chalupovu
SO
16.9.
památka sv. Ludmily, mučednice 10:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: pohřební mše svatá za pana Ing. Milana Martinka
12:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: svatební mše svatá, během které budou oddáni snoubenci: Lucie Matulová z Krucemburku a Lukáš Juran z Prahy
16:30 farní kostel Navštívení Panny Marie Sopoty: na úmysl dárce
18:00 kaple sv. Cyrila a Metoděje Škrdlovice: ( volná intence )
NE
17.9.
24. neděle v mezidobí 08:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za rodinu Krédlovu, Dymáčkovu a duše v očistci
09:30 kostel sv. Václava Horní Studenec: za farníky
11:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: za Boží požehnání pro pokřtěného Kryštofa, jeho rodiče a sourozence
14:00 kaple Panny Marie Bolestné Střížov: za všechny živé a zemřelé občany Střížova

V pondělí 11. září bude po skončení večerní mše svaté v Krucemburku následovat do 19.30 h. adorace před vystavenou Eucharistií.

 

Upozorňujeme, že mše svatá ve čtvrtek 14. září v 18.00 h. v Horním Studenci mimořádně sloužena nebude!

 

V sobotu 16. září ve 12.00 h. budou v kostele sv. Ondřeje ve Vojnově Městci během svatebního obřadu oddáni snoubenci: Lucie Matulová z Krucemburku a Lukáš Juran z Prahy.

 

Kostelní sbírka v neděli 17. září je určena na církevní školství v Královéhradecké diecézi. Prosíme věřící, aby na tuto sbírku podle svých možností pamatovali.

 

Připomínáme, že na kostelních vývěskách a na farním webu jsou informace ohledně výuky náboženství v naší farnosti v tomto novém školním roce.

 

Na Farní výlet na Táborsko v sobotu 23. září budeme odjíždět dvěma autobusy. První odjíždí v 7.00 h. z náměstí Krucemburku. Druhý autobus odjíždí v 6.40 h. ze zastávky ve Škrdlovicích, v 6.45 h. ze zastávky v Karlově, v 6.50 h. ze zastávky u pošty ve Vojnově Městci, v 7.00 h. ze Ždírce nad Doubravou od DIPPu a v 7.10 h. od Obecního úřadu v Sobíňově. Prosíme účastníky Farního výletu, abyste nastupovali tam, kde se přihlásili.

 

Poutní slavnost v kostele sv. Václava v Horním Studenci bude v neděli 24. září v 9.30 h.