Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Krucemburk a Sopoty
od 6.11. do 13.11.2022 - 45. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
6.11.
32. neděle v mezidobí 08:00 kostel sv. Václava Horní Studenec: za živé a zemřelé členy rodiny Štůlovy, Radovy a Glancovy
09:30 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za Boženu a Ladislava Ježkovy
PO
7.11.
pondělí 32. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
ÚT
8.11.
úterý 32. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
ST
9.11.
svátek Posvěcení lateránské baziliky Dnes mše sv. není
ČT
10.11.
památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve Dnes mše sv. není

11.11.
památka sv. Martina Tourského, biskupa Dnes mše sv. není
SO
12.11.
památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka 16:30 farní kostel Navštívení Panny Marie Sopoty: za Františka a Ludmilu Starých, za Jaroslava Brabce a celý rod a za rodinu Lipertovu
18:00 kaple sv. Cyrila a Metoděje Škrdlovice: ( volná intence )
NE
13.11.
33. neděle v mezidobí 08:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za farníky
09:30 kostel sv. Václava Horní Studenec: za živé a zemřelé členy rodiny Zvolánkovy a Sarakovy
11:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: na poděkování Pánu Bohu za dar manželství a rodiny s prosbou o další Boží požehnání

V nadcházejícím týdnu se ještě pravidelné mše svaté ve všedních dnech od pondělí do pátka konat nebudou. V případě pohřbu či zaopatřování nemocných zastoupí otce Pavla pan farář Daniel Kolář z Velké Losenice. V sobotu 12. listopadu a v neděli 13. listopadu se budou mše svaté konat v obvyklém pořádku.

 

Ve středu 9. listopadu je od 19.00 h. na faře v Krucemburku pro všechny zájemce Lectio divina ve společenství. Jedná se o rozjímavý způsob četby Písma svatého. Pokračujeme v četbě z Markova evangelia.