Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Krucemburk a Sopoty
od 1.1. do 8.1.2023 - 01. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
1.1.
SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE 08:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za farníky
09:30 kostel sv. Václava Horní Studenec: za živou víru pro všechny děti naší farnosti
11:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: za Marušku Stodolovou
16:30 farní kostel Navštívení Panny Marie Sopoty: ( volná intence )
PO
2.1.
památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve Dnes mše sv. není
ÚT
3.1.
Nejsvětějšího Jména Ježíš Dnes mše sv. není
ST
4.1.
středa 2. týdne po Narození Páně Dnes mše sv. není
ČT
5.1.
čtvrtek 2. týdne po Narození Páně Dnes mše sv. není

6.1.
SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ 18:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: ( volná intence )
SO
7.1.
sv. Rajmunda z Peňafortu, kněze 16:30 farní kostel Navštívení Panny Marie Sopoty: ( volná intence )
18:00 kaple sv. Cyrila a Metoděje Škrdlovice: ( volná intence )
NE
8.1.
svátek Křtu Páně 08:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za Václava Henzla, rodiče a sourozence
09:30 kostel sv. Václava Horní Studenec: za farníky
11:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: za zemřelého emeritního papeže Benedikta XVI. 

Vzhledem k dovolené otce Pavla nebudou v naší farnosti od pondělí 2. ledna do čtvrtka 5. ledna slouženy pravidelné mše svaté.

 

V sobotu 7. ledna se většinou bude v obcích naší farnosti konat tradiční Tříkrálová sbírka na podporu charitních projektů. Prosíme farníky, aby podle svých finančních možností tuto Tříkrálovou sbírku podpořili, a to buď příspěvkem do pokladniček koledníků nebo do pokladniček, které budou v případě potřeby umístěny na určených místech v příslušných obcích (jako je pošta nebo prodejna konzumu). Je také možnost přispět dárcovskou zprávou SMS.

 

Ohledně koledování Tříkrálové sbírky dochází v Krucemburku ke změně termínu:

Vzhledem k onemocnění některých dětí i dospělých se bude konat Tříkrálová sbírka v Krucemburku až v sobotu 14. ledna. Koledníci se sejdou v 8.30 h. na faře v Krucemburku, kde jim bude požehnáno. Prosíme děti a dospělé, kteří se chtějí zapojit do koledování, aby se do 13. ledna nahlásili u paní Marty Rejškové nebo se zapsali na listinu v kostele. Schůzka dospělých ohledně Tříkrálové sbírky bude v pátek 13. ledna po skončení večerní mše svaté na faře.