Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Krucemburk a Sopoty
od 2.7. do 9.7.2023 - 27. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
2.7.
13. neděle v mezidobí 08:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za farníky
09:30 farní kostel Navštívení Panny Marie Sopoty: za rodinu Volmutovu, Holubářovu, Kubištovu a za žijící rodiny
PO
3.7.
svátek sv. Tomáše, apoštola 18:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za zachování manželství v naší zemi výhradně jako svazku muže a ženy
ÚT
4.7.
památka sv. Prokopa, opata 14:00 kostel sv. Václava Horní Studenec: pohřební mše svatá za paní Marii Veselou
ST
5.7.
SLAVNOST SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA, PATRONŮ EVROPY, HLAVNÍCH PATRONŮ MORAVY 08:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: ( volná intence )
14:00 kaple sv. Cyrila a Metoděje Škrdlovice: za všechny živé a zemřelé, kteří se podíleli na výstavbě místní kaple
17:00 společenská místnost v DPS Ždírec nad Doubravou: ( volná intence )
ČT
6.7.
sv. Marie Goretti, panny a mučednice Dnes mše sv. není

7.7.
pátek 13. týdne v mezidobí (1. pátek v měsíci) 18:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: ( volná intence )
SO
8.7.
sobota 13. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie 10:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: pohřební mše svatá za zemřelou paní Luďku Krčilovou z Benátek
18:00 kaple sv. Cyrila a Metoděje Škrdlovice: ( volná intence )
NE
9.7.
14. neděle v mezidobí 08:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za farníky
09:30 farní kostel Navštívení Panny Marie Sopoty: za rodinu Starých, Brabcovu a Lipertovu a za členy těchto rodů
11:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: ( volná intence )

Kostelní sbírka z neděle 18. června, která byla věnována na Diecézní charitu vynesla v naší farnosti částku: 11.552, - Kč. Všem dárcům patří upřímné poděkování: Pán Bůh zaplať!

 

V pondělí 3. července bude po skončení večerní mše svaté v Krucemburku následovat do 19.30 h. adorace před vystavenou Eucharistií.

 

Od začátku července tohoto roku bude probíhat oprava vozovky ze Ždírce nad Doubravou směrem na Údavy. Během července a srpna bude zcela uzavřen úsek silnice Ždírec – podnik Lana až ke hřbitovu ve Studenci (objížďka povede přes Chotěboř). Pravidelné bohoslužby v Horním Studenci v červenci a v srpnu proto nebudou. Na webu Města Ždírec nad Doubravou budou zveřejněny další informace o uzavírce.

 

V neděli 30. července se koná Pouť maminek ke svaté Anně do Modletína. Bližší informace jsou na kostelních vývěskách a na https://poutmaminek.webnode.cz