Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Krucemburk a Sopoty
od 20.11. do 27.11.2022 - 47. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
20.11.
SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 08:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za farníky
09:30 kostel sv. Václava Horní Studenec: ( volná intence )
11:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: ( volná intence )
PO
21.11.
památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 18:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: ( volná intence )
ÚT
22.11.
památka sv. Cecílie, panny a mučednice Dnes mše sv. není
ST
23.11.
SLAVNOST SV. KLEMENTA I., PAPEŽE A MUČEDNÍKA, HLAVNÍHO PATRONA DIECÉZE 17:00 společenská místnost v DPS Ždírec nad Doubravou: ( volná intence )
18:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: ( volná intence )
ČT
24.11.
památka sv. Ondřeje Dũng Lạca, kněze, a druhů, mučedníků 18:00 kostel sv. Václava Horní Studenec: ( volná intence )

25.11.
sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice 18:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: ( volná intence )
SO
26.11.
sobota 34. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie 16:30 farní kostel Navštívení Panny Marie Sopoty: za zemřelého manžela Jana Fišera, rodiče z obou stran a sourozence a na poděkování Pánu Bohu za dar života 80 ti let
18:00 kaple sv. Cyrila a Metoděje Škrdlovice: za Ludmilu a Josefa Pešlovy a bratra Josefa Pešla
NE
27.11.
1. NEDĚLE ADVENTNÍ 08:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za farníky
09:30 kostel sv. Václava Horní Studenec: za dar života, za živé i zemřelé členy rodiny Pavlíčkových
11:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: ( volná intence )
23. 11. Červená středa (https://www.cervenastreda.cz/)

Na začátku každé bohoslužby v sobotu 26. listopadu a v neděli 27. listopadu se uskuteční obřad požehnání adventních věnců. Přineste si tedy ze svých domovů adventní věnce na požehnání do kostela.

 

Ve středu 23. listopadu je od 19.00 h. na faře v Krucemburku pro všechny zájemce Lectio divina ve společenství. Pokračujeme v četbě z Markova evangelia.

 

V sobotu 26. listopadu bude od 15.00 h. v kostele v Krucemburku adventní vokální a varhanní koncert. Všichni jste srdečně vítáni. Bližší informace jsou na kostelních vývěskách a na farním webu.

 

V sobotu 26. listopadu bude od 15.30 h. v kostele v Sopotech vystoupení dětí ze Základní školy a z Mateřské školy s vánočním pásmem. Všichni jste srdečně vítáni.

 

V sobotu 26. listopadu bude od 17.00 h. na náměstí ve Ždírci nad Doubravou rozsvícení vánočního stromu s požehnáním stromu a adventních věnců.

 

V neděli 27. listopadu bude od 17.00 h. na náměstí v Krucemburku Andělské rozsvícení vánočního stromu s požehnáním vánočního stromu a adventních věnců.