Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Krucemburk a Sopoty
od 13.3. do 20.3.2022 - 11. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
13.3.
2. NEDĚLE POSTNÍ 08:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za rodiče Urbanovy a za živé a zemřelé členy rodiny
09:30 kostel sv. Václava Horní Studenec: ( volná intence )
11:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: ( volná intence )
PO
14.3.
pondělí 2. postního týdne 18:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: ( volná intence )
ÚT
15.3.
úterý 2. postního týdne Dnes mše sv. není
ST
16.3.
středa 2. postního týdne 17:00 společenská místnost v DPS Ždírec nad Doubravou: ( volná intence )
18:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: ( volná intence )
ČT
17.3.
čtvrtek 2. postního týdne 18:00 kostel sv. Václava Horní Studenec: ( volná intence )

18.3.
pátek 2. postního týdne 18:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: ( volná intence )
SO
19.3.
SLAVNOST SV. JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE 08:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za Boží požehnání pro postní duchovní obnovu
16:30 farní kostel Navštívení Panny Marie Sopoty: ( volná intence )
18:00 kaple sv. Cyrila a Metoděje Škrdlovice: za Marii Beránkovou a celou rodinu
NE
20.3.
3. NEDĚLE POSTNÍ 08:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za Boží pomoc pro vážně nemocnou Veroniku
09:30 kostel sv. Václava Horní Studenec: ( volná intence )
11:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: za Jana Štůlu a na dobrý úmysl

Azylový dům v Hamrech u Hlinska srdečně děkuje všem dárcům za oblečení a další potřeby, které byly vybrány během charitativní sbírky v neděli 27. února v našich kostelích.

 

V pondělí 14. března bude po skončení večerní mše svaté v Krucemburku následovat hodinová adorace před vystavenou Eucharistií.

 

V pátek 18. března se koná od 20.00 h. na faře v Krucemburku příprava našich biřmovanců.

 

V sobotu 19. března se uskuteční v Krucemburku postní duchovní obnova, kterou povede trvalý jáhen Vladimír Beňo z Lovčic. Začínáme mší svatou v 8.00 h. ve farním kostele, pokračujeme v 9.30 h. první přednáškou na faře a končíme v 15.30 h. společnými chvály v kostele v Krucemburku. Ty s největší pravděpodobností povedou manželé Martin a Eva Beranovi z Hrochova Týnce. Tyto chvály mohou být pro někoho velmi silným duchovním zážitkem. Bližší informace jsou na kostelních vývěskách a na farním webu.

 

Upozorňujeme všechny zájemce, že bude v sobotu 19. března ve farním kostele v Krucemburku od 10.00 h. – do 12.00 h. zpovídat v sakristii P. Pavel Čtvrtečka z Nasavrk. P. Daniel Kolář bude zpovídat v sobotu 2. dubna od 8.00 h. – do 11.00 h.  

 

Nyní ještě informace o nastávajících volbách do Pastorační rady v naší farnosti.

Volby se měly podle stanov uskutečnit již vloni, ale vzhledem k rozsáhlé pandemii byly odloženy o jeden rok. Přejdeme ke složení Pastorační rady. Podle stanov je předsedou vždy místní farář. V radě musí být zastoupeni delegáti za řeholní společenství, společenství mládeže, charitu, církevní školu. V naší farnosti se toto právo týká Salesiánského hnutí mládeže a Chrámového sboru. Obě sdružení mají možnost si svého delegáta svobodně jmenovat nebo zvolit. Dále se toto právo jmenování nebo volby delegátů do Pastorační rady týká filiálních obcí v krucemburské farnosti. Jmenovitě se jedná o dva zástupce z Horního Studence, a po jednom zástupci z Vojnova Městce a Škrdlovic (je to dáno úměrně k počtu věřících). Podle stanov, 2 až 6 členů rady je voleno farním společenstvím. V naší farnosti se bude volit pět členů Pastorační rady. Nakonec je, podle stanov, 2 až 6 členů jmenováno farářem podle jeho svobodného uvážení. V naší farnosti budou jmenováni farářem dva členové rady. Celkový počet členů Pastorační rady krucemburské farnosti by měl být i s farářem 14.

V souvislosti s ustanovením, že se někteří členové volí farním společenstvím, vás chceme seznámit s průběhem voleb do Pastorační rady. Rada se ustanovuje na dobu čtyř let. Volební právo má každý věřící katolík od 18 let, příslušející trvalým nebo přechodným bydlištěm do farnosti. Být zvolen má právo každý, kdo sám má právo volit a který je ochoten a schopen plnit úkoly Pastorační rady.

První krokem ve volebním procesu je, že farář svobodně jmenuje tříčlennou volební komisi. V naší farnosti se jedná o pana Miroslava Čejku, paní Věru Matulovou a pana Martina Jandu, které všichni dobře znáte. Dále následuje uspořádání kola návrhů, přičemž kandidáty může navrhnout každý člen farnosti, který má právo volit. Písemné návrhy přijímá farář a členové komise. Návrhy je možné také zaslat na e-mailovou adresu naší farnosti. Návrhy se budou podávat v době od 13. března do neděle 27. března včetně. Je možné navrhnout od jednoho do pěti kandidátů. Volební komise potom společně posoudí, zda navržení kandidáti splňují podmínky pro právo být zvoleni a vyžádá si od každého z nich písemný souhlas s kandidaturou nebo písemné odmítnutí své kandidatury.

Volební komise poté, co dostane písemný souhlas navržených kandidátů, sestaví volební kandidátku pro celou krucemburskou farnost. Seznam kandidátů, termín a místo konání voleb musí být zveřejněné nejpozději 14 dnů před vlastními volbami, ohlášením při bohoslužbách, na kostelních vývěskách a na farním webu. V naší farnosti proběhnou volby v sobotu 23. dubna a v neděli 24. dubna. Volební lístky bude možné vhodit do připravené volební schránky v každém kostele před začátkem a po skončení bohoslužby. Nemocným a starším farníkům, kteří nemohou do kostela, budou lístky přineseny domů.

Každý týden nyní budete průběžně informováni o nastávajících volbách.