Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Krucemburk a Sopoty
od 1.5. do 8.5.2022 - 18. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
1.5.
3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 08:00 kostel sv. Václava Horní Studenec: za Karla a Marii Culkovy a rodiče a bratra Františka
09:30 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za Boženu a Ladislava Ježkovy
11:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: za farníky
PO
2.5.
památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve 18:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: ( volná intence )
ÚT
3.5.
svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů Dnes mše sv. není
ST
4.5.
středa 3. velikonočního týdne 17:00 společenská místnost v DPS Ždírec nad Doubravou: ( volná intence )
ČT
5.5.
čtvrtek 3. velikonočního týdne 18:00 kostel sv. Václava Horní Studenec: ( volná intence )

6.5.
sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka 18:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: ( volná intence )
SO
7.5.
sobota 3. velikonočního týdne 16:30 farní kostel Navštívení Panny Marie Sopoty: za všechny padlé ze Slavětína a z Oudoleně v roce 1945
18:00 kaple sv. Cyrila a Metoděje Škrdlovice: ( volná intence )
NE
8.5.
4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (neděle Dobrého pastýře) 08:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za Jarmilu Al Hasaniovou a jejího bratra Miroslava Hromádka
09:30 kostel sv. Václava Horní Studenec: za manžele Františka a Marii Kadlecovy
11:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: za rodinu Szojmovu, za Františka a Marii Kasalovy a za živou rodinu

V pondělí 2. května bude po skončení večerní mše svaté a májové pobožnosti v Krucemburku následovat do 19.30 h. adorace před vystavenou Eucharistií.

 

Ve středu 4. května je od 19.00 h. na faře v Krucemburku pro všechny zájemce biblická hodina. Budeme probírat první kapitoly starozákonní knihy Sirachovec.

 

V sobotu 7. května se koná od 9.00 h. na faře v Krucemburku příprava dětí na jejich první svaté přijímání.

 

Neděle 8. května je Dnem matek a je také Dnem modliteb za povolání k duchovnímu stavu. Kostelní sbírka je určena na Kněžský seminář a formaci bohoslovců. Prosíme věřící, aby na tuto sbírku podle svých možností finančně pamatovali.

 

V měsíci květnu se budou ve farním kostele v Krucemburku konat májové pobožnosti a to: v neděli večer v 18.00 h., v pondělí a v pátek večer hned po skončení večerní mše svaté, která začíná v 18.00 h. Na ostatních místech v naší farnosti, kde se pravidelně slouží odpolední či večerní mše svatá, se bude konat májová pobožnost až po jejím skončení.

 

Dovolte, abychom vás seznámili s výsledky voleb do Pastorační rady naší farnosti. Z devatenácti kandidátů bylo zvoleno těchto pět podle počtu obdržených hlasů:

Jeřábek Michal – 75 hlasů, Ježek Petr – 72 hlasů, Málková Barbora - 56 hlasů, Matulová Věra - 56 hlasů a Čejka Miroslav – 51 hlasů. Další pořadí kandidátů a počet jejich získaných hlasů je uveden v Protokolu o výsledku voleb do Pastorační rady naší farnosti. Kandidáti, kteří nebyli zvoleni nebo jmenováni do Pastorační rady, mohou požádat volební komisi, aby jim sdělila jejich osobní výsledek při volbách.

Připomínáme, že delegátkou za Chrámový sbor v Krucemburku je Marta Rejšková, delegátkou za Salesiánské hnutí mládeže je Martina Harvánková, delegátem za společenství věřících ve Vojnově Městci je Karel Rykr, delegátkou za společenství věřících ve Škrdlovicích je Ludmila Cempírková, delegáty za společenství věřících v Horním Studenci jsou František Němec a Hana Půlpánová.

Na základě svobodného uvážení faráře byli do Pastorační rady jmenováni: Janda Martin, který se ve volbách umístil v pořadí jako šestý se 42 hlasy a Pavlíčková Marie, která se umístila v pořadí jako sedmá se 40 hlasy. Všem zvoleným, delegovaným a jmenovaným členům Pastorační rady blahopřejeme!

Slavnostní uvedení jednotlivých členů do Pastorační rady naší farnosti a první zasedání nově ustanovené Pastorační rady se bude konat v neděli 15. května po skončení májové pobožnosti, která začíná v 18.00 h. v Krucemburku.

Děkujeme všem kandidátům, kteří se zúčastnili voleb i všem voličům z naší farnosti.