Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Krucemburk a Sopoty
od 24.9. do 1.10.2023 - 39. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
24.9.
25. neděle v mezidobí 08:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za Marii Janáčkovou a celý rod
09:30 kostel sv. Václava Horní Studenec: za farníky
11:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: za rodiče Poláčkovy a Anežku Tůmovou
PO
25.9.
pondělí 25. týdne v mezidobí 18:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: ( volná intence )
ÚT
26.9.
sv. Kosmy a Damiána, mučedníků Dnes mše sv. není
ST
27.9.
památka sv. Vincence z Pauly, kněze 17:00 společenská místnost v DPS Ždírec nad Doubravou: ( volná intence )
18:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: ( volná intence )
ČT
28.9.
SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, HLAVNÍHO PATRONA ČESKÉHO NÁRODA 08:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: ( volná intence )

29.9.
svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů 18:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: ( volná intence )
SO
30.9.
památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve 16:30 farní kostel Navštívení Panny Marie Sopoty: za zemřelé rodiče Binkovy, sourozence a duše v očistci
18:00 kaple sv. Cyrila a Metoděje Škrdlovice: za rodiče Beránkovy a celý rod
NE
1.10.
26. neděle v mezidobí 08:00 kostel sv. Václava Horní Studenec: ( volná intence )
09:30 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za farníky
11:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: za Václava a Marii Losenických

V pondělí 25. září bude po skončení večerní mše svaté v Krucemburku následovat do 19.30 h. adorace před vystavenou Eucharistií.

 

Výuka náboženství pro žáky 1. až 5. třídy na Základní škole v Krucemburku se koná v úterý od 12.30 h. do 13.15 h. pro 1. a 3. třídu a od 13.15 h. do 14.00 h. pro 4. až 5. třídu !!

 

Měsíc říjen je zasvěcen Panně Marii Růžencové. Prosíme věřící, aby se tuto modlitbu církve modlili nejen přede mší svatou, ale také v soukromí.

 

Od středy 4. října v 19.00 h. večer začnou na faře v Krucemburku pravidelné katecheze o slavení mše svaté. Budou vždy pravidelně v sudém týdnu občanského roku.  V první části katecheze otec Pavel podá výklad o daném tématu mše svaté, v druhé části bude prostor na otázky a diskusi.

 

Salesiánské hnutí mládeže oznamuje, že Spolčo broučků a berušek se bude konat pro mladší děti (1. – 6. třída) každý čtvrtek od 17.00 h. – do 18.30 h. na faře v Krucemburku a pro starší děti (7. třída – 1. ročník střední školy) každý pátek od 17.00 h. – do 18.00 h. na faře v Krucemburku. Začíná se v říjnu. Bližší informace jsou na nástěnce a webu Salesiánského hnutí mládeže Klub Krucemburk.