Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Krucemburk a Sopoty
od 26.6. do 3.7.2022 - 26. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
26.6.
13. neděle v mezidobí 08:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za Petra Kopeckého a rodinu
09:30 kostel sv. Václava Horní Studenec: za farníky
11:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: za Boží požehnání pro pokřtěného Lubomíra Vojtěcha Čuhela a jeho rodiče 
PO
27.6.
sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve 18:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za živé a zemřelé členy rodiny Zrzavých a Papršteinových
ÚT
28.6.
památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka Dnes mše sv. není
ST
29.6.
SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ 17:00 společenská místnost v DPS Ždírec nad Doubravou: ( volná intence )
18:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: ( volná intence )
ČT
30.6.
svatých prvomučedníků římských 18:00 kostel sv. Václava Horní Studenec: ( volná intence )

1.7.
pátek 13. týdne v mezidobí (1. pátek v měsíci) 18:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: ( volná intence )
SO
2.7.
sobota 13. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie 18:00 kaple sv. Cyrila a Metoděje Škrdlovice: ( volná intence )
NE
3.7.
14. neděle v mezidobí 08:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za Miloslava Fajta a za živé a zemřelé členy rodiny
09:30 farní kostel Navštívení Panny Marie Sopoty: za rodinu Mužíkovu, Ondráčkovu, pana Pavla Nekvindu a za rodinu Holubářovu, Volmutovu, Kubištovu a za žijící rodiny

V pondělí 27. června bude po skončení večerní mše svaté v Krucemburku následovat hodinová adorace před vystavenou Eucharistií.

 

V neděli 3. července se koná pro všechny zájemce Cyklopouť do Sopot. Start je v 7.45 h. od kostela sv. Ondřeje ve Vojnově Městci s požehnáním otce Pavla.

 

V neděli 3. července bude po skončení dopolední poutní bohoslužby v kostele v Sopotech následovat na místní farní zahradě Poutní setkání. Pro děti budou připravená stanoviště a hry a pro všechny ostatní občerstvení a možnost vzájemně si popovídat. Program ukončíme ve 14.30 h. společnou adorací v kostele.

 

V neděli 3. července bude v 18.00 h. večer v poutním kostele v Sopotech koncert Family trio ze Sobíňova. Všichni jste srdečně vítáni na všechny akce.

 

Ve Škrdlovicích bude poutní mše svatá v úterý 5. července ve 14.00 h. a ve Vojnově Městci bude poutní mše svatá v neděli 17. července v 9.30 h.

 

V sobotu 17. září tohoto roku se uskuteční Farní výlet. Letos zavítáme na Broumovsko. Předpokládaný odjezd autobusu je v 7.00 h. ráno, příjezd zpět domů asi ve 20.00 h. večer. V 10.30 h. bude mše svatá v kostele sv. Petra a Pavla v Broumově, ve 13.00 h. je naplánovaná prohlídka Benediktinského kláštera v Broumově a od 15.00 h. bude možná individuální prohlídka Skalního města Ostaš. Doprava bude společná autobusy, které budou hrazeny z farních peněz. Oběd bude z vlastních zásob! Bližší informace jsou u přihlašovacího formuláře na stolku s obětními dary a také jsou k dispozici na kostelních vývěskách a na farním webu. Přihlaste se prosím co nejdříve, ale nejpozději do neděle 31. července t.r.

 

Upozorňujeme, že od středy 6. července bude z důvodu dokončení výmalby uzavřen farní kostel v Krucemburku. Nedělní mše svaté budou od 10. července vždy v 8.00 h. ráno v kostele ve Vojnově Městci, mimo neděli 17. července. Na faře v Krucemburku budou bohoslužby od 8. července v pondělí a v pátek od 18.00 h. v provizorní kapli. Vyklizení kostela bude ve středu 6. července od 9 h. dopoledne. V případě potřeby se bude ještě pokračovat ve čtvrtek 7. července od 16 h. odpoledne. Prosíme farníky o pomoc při vyklizení farního kostela.   

 

Prosíme rodiče dětí, které půjdou od nového školního roku do 1. třídy na Základní škole v Krucemburku, a budou mít zájem o výuku náboženství, aby se přihlásili u paní Marty Rejškové. Děkujeme.