Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Krucemburk a Sopoty
od 15.10. do 22.10.2023 - 42. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
15.10.
28. neděle v mezidobí 08:00 kostel sv. Václava Horní Studenec: za živou a zemřelou rodinu Culkovu
09:30 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za farníky
11:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: za Jitku a Ladislava Škarvadovy
PO
16.10.
sv. Hedviky, řeholnice 18:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za Ludmilu Stejskalovou
ÚT
17.10.
památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka Dnes mše sv. není
ST
18.10.
svátek sv. Lukáše, evangelisty 17:00 společenská místnost v DPS Ždírec nad Doubravou: ( volná intence )
18:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: za dobrý průběh operace
ČT
19.10.
sv. Jana de Brébeuf, Izáka Joguese, kněží, a druhů, mučedníků 18:00 kostel sv. Václava Horní Studenec: ( volná intence )

20.10.
pátek 28. týdne v mezidobí 18:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za Teofilu Švandovou
SO
21.10.
bl. Karla Rakouského, nebo sobotní památka Panny Marie 16:30 farní kostel Navštívení Panny Marie Sopoty: za pana Lubomíra Moravce a za všechny živé a zemřelé toho rodu
18:00 kaple sv. Cyrila a Metoděje Škrdlovice: ( volná intence )
NE
22.10.
29. neděle v mezidobí - den modliteb za misie - sbírka na MISIE 08:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za farníky
09:30 kostel sv. Václava Horní Studenec: za Marii a Václava Culkovy a rodiče Vašíčkovy
11:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: ( volná intence )

V pondělí 16. října bude po skončení večerní mše svaté v Krucemburku následovat do 19.30 h. adorace před vystavenou Eucharistií.

 

Ve středu 18. října v 19.00 h. večer bude na faře v Krucemburku pravidelná katecheze o slavení mše svaté. Všichni jste srdečně vítáni.

 

Kostelní sbírka v neděli 22. října je určena na potřeby misií a Papežského misijního díla. Prosíme věřící, aby na tuto sbírku pamatovali. Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli je k dispozici na kostelních vývěskách a na farním webu.

 

V neděli 22. října bude na faře v Krucemburku od 18.00 h. jednání Pastorační rady naší farnosti. Prosíme farníky, aby prostřednictvím členů Pastorační rady podali své případné návrhy na projednání.

 

Pro všechny zájemce jsou v našich kostelích k dispozici Kalendáře královéhradecké diecéze s názvem „Charita – pomáháme srdcem“. Jeden kus stojí 70,- Kč. Peníze za kalendáře dávejte do kostelních sbírek.