Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Krucemburk a Sopoty
od 20.3. do 27.3.2022 - 12. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
20.3.
3. NEDĚLE POSTNÍ 08:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za Boží pomoc pro vážně nemocnou Veroniku
09:30 kostel sv. Václava Horní Studenec: ( volná intence )
11:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: za Jana Štůlu a na dobrý úmysl
PO
21.3.
pondělí 3. postního týdne 18:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: ( volná intence )
ÚT
22.3.
úterý 3. postního týdne Dnes mše sv. není
ST
23.3.
středa 3. postního týdne 17:00 společenská místnost v DPS Ždírec nad Doubravou: ( volná intence )
18:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: za Boží pomoc a dar uzdravení v nemoci
ČT
24.3.
čtvrtek 3. postního týdne 18:00 kostel sv. Václava Horní Studenec: za rodinu Královu a posilu pro všechny její členy

25.3.
SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ 18:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za živé a zemřelé členy rodiny Čejkovy
SO
26.3.
sobota 3. postního týdne 16:30 farní kostel Navštívení Panny Marie Sopoty: ( volná intence )
18:00 kaple sv. Cyrila a Metoděje Škrdlovice: za zemřelého pana Šemberu
NE
27.3.
4. NEDĚLE POSTNÍ (Laetare) 08:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za zemřelého hudebníka Petra Svobodu
09:30 kostel sv. Václava Horní Studenec: za živé a zemřelé farníky
11:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: ( volná intence )

Kostelní sbírka z minulé neděle, která byla určena na letošní srpnové Celostátní setkání mládeže, vynesla v naší farnosti částku: 14.000,- Kč. Všem dárcům patří upřímné poděkování.

 

V pondělí 21. března bude po skončení večerní mše svaté v Krucemburku následovat hodinová adorace před vystavenou Eucharistií.

 

Ve středu 23. března je od 19.00 h. na faře v Krucemburku pro všechny zájemce biblická hodina. Budeme probírat některé žalmy z třetího oddílu (od 73 žalmu do 89 žalmu).

 

Společné udílení svátosti nemocných se v naší farnosti uskuteční: v sobotu 26. března a v neděli 27. března během všech bohoslužeb. Na požádání je možné přijmout svátost nemocných i jindy. Svátost nemocných mohou přijmout všichni věřící, kteří splňují tyto podmínky: jsou vážně nemocní nebo jsou starší jak 60 let, žijí buď sami nebo před církví v platném manželství a přijali v blízké době svátost smíření.  

 

V noci ze soboty 26. března na neděli 27. března se mění čas. Zimní bude vystřídán letním. Noc bude prakticky o hodinu kratší. Prosíme farníky, aby počítali s touto změnou při své účasti na nedělních bohoslužbách. 

 

Skupinky ze společenství Modlitby matek zvou celou farnost na MODLITEBNÍ TRIDUUM jako připomenutí velikonočního tridua, které bude probíhat v kostelech naší farnosti:

  1. března - 19:00-20:00, kostel sv. Ondřeje, Vojnův Městec – „Odprošujeme za své hříchy.“
  2. března - 8:00-9:00, kostel sv. Václava, Horní Studenec – „Odpouštíme a prosíme za obrácení těch, kdo ublížili nám a našim dětem.“
  3. března - 18:00-19:00, kostel sv. Mikuláše, Krucemburk – „Chválíme Boha a děkujeme za všechno požehnání, které jsme v životě dostali.“

Modlitební triduum Modliteb matek probíhá v tyto dny po celém světě. Prosme za tento svět celým srdcem, celou svou myslí a celou svou důvěrou. Nechme se vést Duchem svatým.

 

Nakonec připomínáme možnost podání písemných návrhů kandidátů do Pastorační rady naší farnosti. Návrhy přijímá farář a členové volební komise (pan Miroslav Čejka, paní Věra Matulová a pan Martin Janda). Návrhy je možné také zaslat na e-mailovou adresu naší farnosti. Návrhy se budou podávat až do neděle 27. března včetně. Je možné navrhnout od jednoho do pěti kandidátů. Text Stanov Pastorační rady farnosti královéhradecké diecéze máte k dispozici na webových stránkách naší krucemburské farnosti.