Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Krucemburk a Sopoty
od 22.1. do 29.1.2023 - 04. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
22.1.
3. neděle v mezidobí (Božího slova) 08:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: na poděkování Pánu Bohu za dar 70 let života pana Josefa Bělouška 
09:30 kostel sv. Václava Horní Studenec: na poděkování Pánu Bohu za dar života syna s prosbou o další Boží požehnání
11:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: za Josefa Kadlece, rodiče a celý rod
PO
23.1.
pondělí 3. týdne v mezidobí 18:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za všechny živé a zemřelé farníky
ÚT
24.1.
památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve Dnes mše sv. není
ST
25.1.
svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola 17:00 společenská místnost v DPS Ždírec nad Doubravou: ( volná intence )
18:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: za Aloise Vávru a celý rod
ČT
26.1.
památka sv. Timoteje a Tita, biskupů 18:00 kostel sv. Václava Horní Studenec: ( volná intence )

27.1.
sv. Anděly Mericiové, panny 14:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: pohřební mše svatá za paní Markétu Kotenovou
18:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za živé a zemřelé členy rodiny Zrzavých a Papršteinových
SO
28.1.
památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve 16:30 farní kostel Navštívení Panny Marie Sopoty: za zemřelé rodiče Škarydovy, sourozence a duše v očistci
18:00 kaple sv. Cyrila a Metoděje Škrdlovice: za všechny živé a zemřelé farníky
NE
29.1.
4. neděle v mezidobí 08:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za živé a zemřelé členy rodiny Málkovy
09:30 kostel sv. Václava Horní Studenec: za Jiřího Nováka a jeho babičku s prosbou o ochranu jeho sestry Marie a bratra Jana Pavla
11:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: za Rudolfa a Jiřinu Sommerovy, rodiče, celý rod a Emilii Zajebalovou

Upozorňujeme, že v úterý 24. ledna nebude paní Marta Rejšková z důvodu své nemoci vyučovat náboženství na Základní škole v Krucemburku. Prosíme rodiče a děti, aby s tím počítali.

 

Ve středu 25. ledna je od 19.00 h. na faře v Krucemburku pro všechny zájemce Lectio divina ve společenství. Pokračujeme v četbě z Markova evangelia.

 

V pátek 27. ledna bude od 14.00 h. v kostele ve Vojnově Městci pohřební mše svatá, během které se rozloučíme s paní Markétou Kotenovou z Vojnova Městce.

 

Letošní Farní ples se koná v sobotu 28. ledna v sokolovně v Krucemburku od 19.30 h. Lístky má ještě v předprodeji paní Marie Sodomková v Krucemburku. Kontakt na ni je uvedený na plakátech, na farních vývěskách a na farním webu.

 

Skupinky ze společenství Modlitby matek zvou celou farnost na MODLITEBNÍ TRIDUUM ve dnech 27. ledna až 29. ledna, které bude probíhat v kostelech naší farnosti. Bližší informace jsou na kostelních vývěskách a na farním webu.

 

Výsledky letošní Tříkrálové sbírky:

v Sobíňově se vybralo:                        10.433,- Kč

v Krucemburku                                   81.323,- Kč

ve Ždírci n.D.                                     122.676,- Kč

v Podmoklanech                                    8.557,- Kč

na Slavíkově                                        26.314,- Kč

ve Vojnově Městci                              27.562,- Kč

ve Škrdlovicích                                   21.006,- Kč

v Karlově                                               6.840,- Kč

Celkem se vybralo v našem obvodu: 304.711,- Kč

Upřímně děkujeme všem dárcům i organizátorům a koledníkům této Tříkrálové sbírky.