Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Krucemburk a Sopoty
od 7.5. do 14.5.2023 - 19. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
7.5.
5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 08:00 kostel sv. Václava Horní Studenec: na poděkování Pánu Bohu za dar života s prosbou o další Boží požehnání
09:30 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za zemřelou Hanu Jandovou, která by se v těchto dnech dožila 90 let, za jejího manžela a za živé a zemřelé členy rodiny Daňkovy, Jandovy a Kabrdovy
11:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: za farníky
PO
8.5.
Panny Marie, Prostřednice všech milostí 18:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za dar zdraví pro Ivetu Niemczykovou
ÚT
9.5.
úterý 5. velikonočního týdne Dnes mše sv. není
ST
10.5.
středa 5. velikonočního týdne 17:00 společenská místnost v DPS Ždírec nad Doubravou: ( volná intence )
18:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: ( volná intence )
ČT
11.5.
čtvrtek 5. velikonočního týdne 18:00 kostel sv. Václava Horní Studenec: ( volná intence )

12.5.
sv. Nerea a Achillea, mučedníků 18:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za všechny padlé během náletu v Krucemburku a ve Ždírci nad Doubravou v květnu 1945
SO
13.5.
Panny Marie Fatimské 16:30 farní kostel Navštívení Panny Marie Sopoty: za dar zdraví pro Ivetu Niemczykovou
18:00 kaple sv. Cyrila a Metoděje Škrdlovice: za zemřelou Vlastu Laštovicovou
NE
14.5.
6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 08:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: na poděkování Pánu Bohu za dar manželství
09:30 kostel sv. Václava Horní Studenec: za farníky
11:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: za živé a zemřelé členy rodiny Štůlovy a na dobrý úmysl

V pondělí 8. května bude po skončení večerní mše svaté a májové pobožnosti v Krucemburku následovat do 19.30 h. adorace před vystavenou Eucharistií.

 

V sobotu 13. května se koná od 9.00 h. na faře v Krucemburku příprava dětí na jejich první svaté přijímání, které bude v neděli 11. června v 10.00 h. v Krucemburku.

 

Kostelní sbírka v neděli 14. května je určena na podporu pronásledovaných křesťanů. Prosíme věřící, aby na tuto sbírku podle svých možností finančně pamatovali.

 

V měsíci květnu se ve farním kostele v Krucemburku konají májové pobožnosti a to: v neděli večer v 18.00 h., v pondělí a v pátek večer hned po skončení večerní mše svaté, která začíná v 18.00 h. Na ostatních místech v naší farnosti, kde se pravidelně slouží odpolední či večerní mše svatá, se koná májová pobožnost až po jejím skončení.

 

Upozorňujeme, že v neděli 14. května je na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou hlavní poutní slavnost ke sv. Janu Nepomuckému. Letos si připomínáme 300 let od úmrtí stavitele Jana Blažeje Santiniho Aichla. Bližší informace jsou na plakátcích v našich kostelních vývěskách.

 

V sobotu 20. května se uskuteční v Hradci Králové Diecézní setkání dětí. Prosíme rodiče dětí z naší farnosti, které mají zájem se setkání zúčastnit, aby se přihlásili u paní Marty Rejškové.