Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Krucemburk a Sopoty
od 15.5. do 22.5.2022 - 20. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
15.5.
5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 08:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za farníky
09:30 kostel sv. Václava Horní Studenec: za živé a zemřelé členy rodiny Čermákovy, za Marii Fialovou a za Jana a Václava Čermákovy
11:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: za rodinu Vaníčkovu z Vojnova Městce a za rodinu Procházkovu z Radostína
PO
16.5.
svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka 18:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: na poděkování Pánu Bohu za dar manželství
ÚT
17.5.
úterý 5. velikonočního týdne Dnes mše sv. není
ST
18.5.
sv. Jana I., papeže a mučedníka 17:00 společenská místnost v DPS Ždírec nad Doubravou: ( volná intence )
18:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: Za dar uzdravení a otevření se Boží náruči.
ČT
19.5.
čtvrtek 5. velikonočního týdne 18:00 kostel sv. Václava Horní Studenec: ( volná intence )

20.5.
sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze 18:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: ( volná intence )
SO
21.5.
sv. Kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků 16:30 farní kostel Navštívení Panny Marie Sopoty: za Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro nemocnou osobu
18:00 kaple sv. Cyrila a Metoděje Škrdlovice: za celý rod Cempírků a na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další jeho požehnání a ochranu pro všechny živé členy toho rodu
NE
22.5.
6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 08:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za Miloslava Losenického a za Boží pomoc pro rodinu
09:30 kostel sv. Václava Horní Studenec: za farníky
11:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: za živé a zemřelé členy rodiny Štůlovy

Kostelní sbírka z minulé neděle, která byla určena na Kněžský seminář a formaci bohoslovců vynesla v naší farnosti částku: 18.310,- Kč. Všem dárcům patří upřímné poděkování.

 

V pondělí 16. května bude po skončení večerní mše svaté a májové pobožnosti v Krucemburku následovat do 19.30 h. adorace před vystavenou Eucharistií.

 

Ve středu 18. května je od 19.00 h. na faře v Krucemburku pro všechny zájemce biblická hodina. Budeme probírat další kapitoly starozákonní knihy Sirachovec.

 

V sobotu 21. května se koná od 9.00 h. na faře v Krucemburku příprava dětí na jejich první svaté přijímání.

 

Upozorňujeme, že poutní slavnost ve farním kostele v Krucemburku bude v neděli 29. května v 8.00 h. Během slavnostní mše svaté zazpívá místní chrámový sbor.

 

V měsíci květnu se konají ve farním kostele v Krucemburku májové pobožnosti a to: v neděli večer v 18.00 h., v pondělí a v pátek večer hned po skončení večerní mše svaté, která začíná v 18.00 h. Na ostatních místech v naší farnosti, kde se pravidelně slouží odpolední či večerní mše svatá, se koná májová pobožnost až po jejím skončení.

 

Nakonec ještě připomínáme, že do konce příštího týdne je možné vyplnit dotazník s otázkami vycházejícími ze Synody o synodalitě. Odkaz na elektronickou verzi je v Aktualitách farního webu.