Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Krucemburk a Sopoty
od 3.12. do 10.12.2023 - 49. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
3.12.
1. NEDĚLE ADVENTNÍ 08:00 kostel sv. Václava Horní Studenec: za farníky
09:30 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za Boženu a Ladislava Ježkovy
11:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: ( volná intence )
PO
4.12.
sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve 18:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: na dobrý úmysl
ÚT
5.12.
úterý 1. adventního týdne Dnes mše sv. není
ST
6.12.
sv. Mikuláše, biskupa 17:00 společenská místnost v DPS Ždírec nad Doubravou: ( volná intence )
18:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: ( volná intence )
ČT
7.12.
památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve 18:00 kostel sv. Václava Horní Studenec: za Miroslava Prachaře a celou rodinu

8.12.
SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU 18:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za Vlastu Zrůstovou a živé a zemřelé členy rodiny Zrůstovy
SO
9.12.
sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina 06:30 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: ( volná intence )
16:30 farní kostel Navštívení Panny Marie Sopoty: za farníky, kněžský dorost, duše v očistci a za kněze, kteří působili a působí v sopotské farnosti
18:00 kaple sv. Cyrila a Metoděje Škrdlovice: za farníky
NE
10.12.
2. NEDĚLE ADVENTNÍ 08:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za Josefa Jandu a celou rodinu
09:30 kostel sv. Václava Horní Studenec: za rodinu Culkovu, Semelkovu a Protušovu
11:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: za Boží požehnání pro paní Marii Derflovou a celý rod Dvořáků z Krucemburku

Kostelní sbírka z neděle 19. listopadu, která byla určena na podporu katolických médií, vynesla v naší farnosti částku: 13.000,- Kč. Všem dárcům patří upřímné poděkování!

 

V pondělí 4. prosince bude po skončení večerní mše svaté v Krucemburku následovat do 19.00 h. adorace před vystavenou Eucharistií. 

 

V sobotu 9. prosince bude od 9.00 h. – do 11.00 h. ve farním kostele v Krucemburku příležitost k předvánoční svátosti smíření. Zpovídat budou: v kostele v sakristii Páter Daniel Kolář a v případě potřeby bude zpovídat také v kostele ve zpovědnici otec Pavel. Po celou dobu zpovídání bude vystavena v kostele Eucharistie.

 

Kostelní sbírka v neděli 10. prosince je určena na Kněžský seminář a formaci bohoslovců. Prosíme věřící, aby na tuto sbírku podle svých možností finančně pamatovali.

 

Salesiánské hnutí mládeže klub Krucemburk zve všechny děti a jejich rodiny na Mikulášskou besídku, která se uskuteční příští neděli, 10. prosince od 14.30 h. v kostele sv. Mikuláše. Těšit se můžete na pohádky v podání dětí a na vzácnou návštěvu.

 

V neděli 10. prosince bude také od 18.00 h. v kostele v Sopotech vánoční koncert. 

 

Farnost Krucemburk vás srdečně zve na vánoční koncert, který se koná v sobotu 16. prosince od 16.00 h. v kostele sv. Ondřeje ve Vojnově Městci. Vystoupí sbor Poslední Šance, dětský pěvecký sbor Zvonky za doprovodu kapely HB. Pořadatelé prosí farníky o napečení koláčků a jiných dobrot pro ty, kteří vystoupí na tomto vánočním koncertu.

 

V sobotu 16. prosince bude od 16.00 h. v kostele sv. Václava v Horním Studenci adventní koncert pěveckého sboru a Žákovského komorního orchestru ZUŠ Chotěboř.