Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Krucemburk a Sopoty
od 1.10. do 8.10.2023 - 40. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
1.10.
26. neděle v mezidobí 08:00 kostel sv. Václava Horní Studenec: ( volná intence )
09:30 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za farníky
11:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: za Václava a Marii Losenických
PO
2.10.
památka svatých andělů strážných 18:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: ( volná intence )
ÚT
3.10.
úterý 26. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
ST
4.10.
památka sv. Františka z Assisi 17:00 společenská místnost v DPS Ždírec nad Doubravou: na poděkování Pánu Bohu za dar 60 let společného života
18:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: ( volná intence )
ČT
5.10.
sv. Faustiny Kowalské, panny 18:00 kostel sv. Václava Horní Studenec: za Josefa a Julii Málkovy a celý rod

6.10.
sv. Bruna, kněze 18:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za Marii a Jaroslava Zvolánkovy a celý rod
SO
7.10.
památka Panny Marie Růžencové 16:30 farní kostel Navštívení Panny Marie Sopoty: za všechny sourozence Čermákovy
18:00 kaple sv. Cyrila a Metoděje Škrdlovice: ( volná intence )
NE
8.10.
27. neděle v mezidobí 08:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: na poděkování Pánu Bohu za dar 50 let společného života
09:30 kostel sv. Václava Horní Studenec: na poděkování Pánu Bohu za dar 60 let společného života
11:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: za farníky

V pondělí 2. října bude po skončení večerní mše svaté v Krucemburku následovat do 19.30 h. adorace před vystavenou Eucharistií.

 

V úterý 3. října od 18.00 h. je na faře v Krucemburku jednání Ekonomické rady naší farnosti.

 

Od středy 4. října v 19.00 h. večer začnou na faře v Krucemburku pravidelné katecheze o slavení mše svaté. Budou vždy pravidelně v sudém týdnu občanského roku.  V první části katecheze otec Pavel podá výklad o daném tématu mše svaté, v druhé části bude prostor na otázky a diskusi.

 

Salesiánské hnutí mládeže oznamuje, že Spolčo broučků a berušek se bude konat pro mladší děti (1. – 6. třída) každý čtvrtek od 17.00 h. – do 18.30 h. na faře v Krucemburku a pro starší děti (7. třída – 1. ročník střední školy) každý pátek od 17.00 h. – do 18.00 h. na faře v Krucemburku. Začíná se v říjnu. Bližší informace jsou na nástěnce a webu Salesiánského hnutí mládeže Klub Krucemburk.