Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Krucemburk a Sopoty
od 2.10. do 9.10.2022 - 40. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
2.10.
27. neděle v mezidobí 08:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za farníky
10:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: za biřmovance
PO
3.10.
pondělí 27. týdne v mezidobí 18:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: Na poděkování za Boží ochranu a pomoc a za duše v očistci.
ÚT
4.10.
památka sv. Františka z Assisi Dnes mše sv. není
ST
5.10.
sv. Faustiny Kowalské, panny 17:00 společenská místnost v DPS Ždírec nad Doubravou: ( volná intence )
18:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: ( volná intence )
ČT
6.10.
sv. Bruna, kněze 18:00 kostel sv. Václava Horní Studenec: ( volná intence )

7.10.
památka Panny Marie Růžencové 18:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: ( volná intence )
SO
8.10.
sobota 27. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie 16:30 farní kostel Navštívení Panny Marie Sopoty: ( volná intence )
18:00 kaple sv. Cyrila a Metoděje Škrdlovice: ( volná intence )
NE
9.10.
28. neděle v mezidobí 08:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za živé a zemřelé členy rodiny Čejkovy a Zrůstovy
09:30 kostel sv. Václava Horní Studenec: za Boží požehnání pro celou rodinu Protušovu a rodinu Duranovu
11:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: za rodiče Poláčkovy a Anežku Tůmovou

Měsíc říjen je zasvěcen Panně Marii Růžencové. Prosíme věřící, aby se tuto modlitbu církve modlili nejen přede mší svatou, ale také v soukromí.

 

SHM oznamuje, že Spolčo broučků a berušek se bude konat pro děti od první do deváté třídy každý čtvrtek od 17.00 h. – do 18.30 h. na faře v Krucemburku. Začíná se v říjnu.

 

SHM Klub Krucemburk bude příští sobotu 8. října od 9.00 h. vysazovat živý plot kolem hřiště u fary. Bude vítán každý pomocník, malý i velký.

 

Od neděle 9. října t.r. bude pravidelně od 10.30 h.- do 11.00 h. příležitost k adoraci před vystavenou Eucharistií také v kostele ve Vojnově Městci. Jen v neděli 16. října bude adorace mimořádně od 7.30 h. – do 8.00 h.