Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Krucemburk a Sopoty
od 20.8. do 27.8.2023 - 34. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
20.8.
20. neděle v mezidobí 08:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za farníky
09:30 farní kostel Navštívení Panny Marie Sopoty: na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží požehnání, zdraví, ochranu Panny Marie a dary Ducha svatého pro celou rodinu
11:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: za manžele Faltusovy, jejich syny a rodiče z obou stran
PO
21.8.
památka sv. Pia X., papeže 18:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: na poděkování za dar života, zdraví, za dlouholeté přátelství a za obrácení
ÚT
22.8.
památka Panny Marie Královny Dnes mše sv. není
ST
23.8.
sv. Růženy z Limy, panny 17:00 společenská místnost v DPS Ždírec nad Doubravou: ( volná intence )
ČT
24.8.
svátek sv. Bartoloměje, apoštola Dnes mše sv. není

25.8.
sv. Ludvíka 18:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za rodinu Kašparovu, Prokopovu a jejich dceru Lenku
SO
26.8.
sobota 20. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie Dnes mše sv. není
NE
27.8.
21. neděle v mezidobí 08:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za Miloslava Losenického a celou rodinu
09:30 farní kostel Navštívení Panny Marie Sopoty: za zemřelé rodiče Škarydovy, sourozence a duše v očistci
11:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: za farníky

V pondělí 21. srpna bude po skončení večerní mše svaté v Krucemburku následovat do 19.30 h. adorace před vystavenou Eucharistií.

 

V sobotu 26. srpna se vzhledem konání Letního dětského bálu v prostranství kaple ve Škrdlovicích mimořádně nebude sloužit pravidelná večerní mše svatá v kapli ve Škrdlovicích!

 

V neděli 27. srpna bude na faře v Krucemburku od 18.00 h. jednání Pastorační rady naší farnosti. Prosíme farníky, aby prostřednictvím členů Pastorační rady podali své případné návrhy na projednání.

 

SHM Klub Krucemburk vás zve na rozloučení s prázdninami, které se bude konat v pátek 1. září od 15.00 hodin na farním dvoře. Čekají vás soutěže, úkoly, skákací hrad a spousta odměn.

 

V neděli 3. září ve 14 h. se uskuteční poutní slavnost ke sv. Rozálii v Radostíně. Farní výlet bude v sobotu 23. září. Bližší informace pro obě akce jsou na kostelních vývěskách a na farním webu.