Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Krucemburk a Sopoty
od 25.9. do 2.10.2022 - 39. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
25.9.
26. neděle v mezidobí 08:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za Františka Kopeckého, matku Marii a za živé a zemřelé členy rodiny
09:30 kostel sv. Václava Horní Studenec: za farníky
16:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: intence je záležitostí pana kardinála Dominika
PO
26.9.
sv. Kosmy a Damiána, mučedníků 18:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: ( volná intence )
ÚT
27.9.
památka sv. Vincence z Pauly, kněze Dnes mše sv. není
ST
28.9.
SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, HLAVNÍHO PATRONA ČESKÉHO NÁRODA 08:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za rodinu Matoušovu
17:00 společenská místnost v DPS Ždírec nad Doubravou: ( volná intence )
18:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: ( volná intence )
ČT
29.9.
svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů 18:00 kostel sv. Václava Horní Studenec: ( volná intence )

30.9.
památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve 18:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za rodinu Kasalovu
SO
1.10.
památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve 16:30 farní kostel Navštívení Panny Marie Sopoty: ( volná intence )
18:00 kaple sv. Cyrila a Metoděje Škrdlovice: za Marii a Jaroslava Beránkovy a celý rod
NE
2.10.
27. neděle v mezidobí 08:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za farníky
10:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: za biřmovance

V pátek 30. září bude od 16.00 h. ve farním kostele v Krucemburku příležitost k přijetí svátosti smíření pro biřmovance, jejich kmotry, případně pro členy jejich rodin.

 

V sobotu 1. října se koná od 19.15 h. v kostele sv. Ondřeje ve Vojnově Městci zkouška liturgie před udílením svátosti biřmování.

Od 20.00 h. bude potom v kostele ve Vojnově Městci pro všechny zájemce Večer chval. Během nich bude ještě příležitost přijmout svátost míření.

 

Prosíme farníky o modlitbu za Kristýnu Málkovou a za všechny naše biřmovance. Svatodušní novéna je na našich farních webových stránkách.

 

SHM oznamuje, že Spolčo broučků a berušek se bude konat pro děti od první do deváté třídy každý čtvrtek od 17.00 h. – do 18.30 h. na faře v Krucemburku. Začíná se v říjnu.