Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Krucemburk a Sopoty
od 24.12. do 31.12.2023 - 52. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
24.12.
4. NEDĚLE ADVENTNÍ, Štědrý den 08:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za všechny oběti čtvrteční tragédie na Filozofické fakultě v Praze
09:30 kostel sv. Václava Horní Studenec: za rodiče Benešovy, Novákovy, Prokšovy a Teislerovy, za jejich syny a vnuka Jiřího k posílení rodových kořenů
16:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: za Boží požehnání pro naše rodiny a jejich děti v této vánoční době
22:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za farníky
PO
25.12.
SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ 08:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za Vladimíra a Marii Jirkovy a celý rod
09:30 kostel sv. Václava Horní Studenec: za Marii Benešovou, jejího vnuka Jiřího a jeho sourozence, aby Bůh požehnal jejich práci
11:00 kaple sv. Cyrila a Metoděje Škrdlovice: za rodiče Machovy a Svobodovy, za Františka Svobodu a za dar zdraví pro živé členy rodiny s prosbou o přímluvu Panny Marie
ÚT
26.12.
svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 09:30 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za Marii a Bohumíra Kasalovy a Boží pomoc pro celou rodinu
11:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: za živé a zemřelé členy rodiny Štůlovy, Radovy a Glancovy;
ST
27.12.
svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty 17:00 společenská místnost v DPS Ždírec nad Doubravou: ( volná intence )
18:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za Miloslava Losenického a za Boží pomoc pro celou rodinu
ČT
28.12.
svátek sv. Mláďátek, mučedníků 18:00 kostel sv. Václava Horní Studenec: za děti, které byly usmrceny v mateřském lůně před svým narozením

29.12.
sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka 18:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: na dobrý úmysl
SO
30.12.
nezávazná památka sobota oktávu Narození Páně 12:00 farní kostel Navštívení Panny Marie Sopoty: pohřební mše svatá za paní Marii Škarydovou z Hájku
18:00 kaple sv. Cyrila a Metoděje Škrdlovice: ( volná intence )
NE
31.12.
svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 08:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za Václava Henzla, rodiče a sourozence
09:30 kostel sv. Václava Horní Studenec: za zemřelé Jiřího a Václava Pavlíčkovy a za živé a zemřelé z toho rodu
11:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: za farníky

V sobotu 30. prosince bude ve 12.00 h. v poutním kostele v Sopotech pohřební mše svatá, během které se rozloučíme s paní Marií Škarydovou z Hájku. Z důvodu tohoto pohřbu nebude již v tentýž den sloužena v Sopotech pravidelná mše svatá v 16.30 h. s nedělní platností.

 

V úterý 26. prosince bude od 17.00 h. v sokolovně v Krucemburku tradiční vánoční koncert. Bližší informace jsou uvedené na kostelních vývěskách. Všichni jste srdečně zváni!

 

Během mše svaté ve středu 27. prosince v 18.00 h. v Krucemburku zpívá a hraje na hudební nástroje místní mládežnická schola.

 

Ve středu 27. prosince po skončení večerní mše svaté bude na faře v Krucemburku posezení při víně, které požehnáme na konci bohoslužby. Všichni jste srdečně zváni.

 

Prosíme všechny zájemce, kteří chtějí pomáhat při organizaci Farního plesu v Krucemburku, který se uskuteční 20. ledna 2024, aby se přišli domluvit na faru v Krucemburku ve středu 27. prosince po skončení večerní mše svaté. Kdo bude chtít přispět do tomboly, může ceny nechat v rodině pana Jiřího Zrzavého nebo na faře.

 

Ve čtvrtek 28. prosince v 17.00 h. se koná Vánoční koncert v kostele v Sopotech. V podání Chrámového sboru Krucemburk zazní Česká mše vánoční od Jana Jakuba Ryby.

 

Během všech bohoslužeb v sobotu 30. prosince a v neděli 31. prosince se uskuteční obřad s obnovou manželských slibů.

 

V sobotu 13. ledna 2024 se koná v Krucemburku Tříkrálová sbírka. Koledníci se sejdou v 8.30 h. na faře v Krucemburku, kde jim bude požehnáno. Prosíme děti a dospělé, kteří se chtějí zapojit do koledování, aby se do 10. ledna 2024 nahlásili u paní Marty Rejškové nebo se zapsali na listinu, která bude v příštích dnech umístěna v kostele.