Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Krucemburk a Sopoty
od 16.10. do 23.10.2022 - 42. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
16.10.
29. neděle v mezidobí 08:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: za farníky
10:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za všechny dobrodince, kteří finančně přispěli na opravu varhan 
PO
17.10.
památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka 18:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: ( volná intence )
ÚT
18.10.
svátek sv. Lukáše, evangelisty Dnes mše sv. není
ST
19.10.
sv. Jana de Brébeuf, Izáka Joguese, kněží, a druhů, mučedníků 17:00 společenská místnost v DPS Ždírec nad Doubravou: ( volná intence )
18:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: za zemřelou Zdeňku Čermákovou a Boží požehnání pro celou rodinu
ČT
20.10.
čtvrtek 29. týdne v mezidobí 18:00 kostel sv. Václava Horní Studenec: na úmysl dárce

21.10.
bl. Karla Rakouského 18:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: na úmysl dárce
SO
22.10.
sv. Jana Pavla II., papeže, nebo sobotní památka Panny Marie 16:30 farní kostel Navštívení Panny Marie Sopoty: za Boží pomoc a za uzdravení zraku dcery
18:00 kaple sv. Cyrila a Metoděje Škrdlovice: na úmysl dárce
NE
23.10.
30. neděle v mezidobí - den modliteb za misie - sbírka na MISIE 08:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za živé a zemřelé členy rodiny Soukupovy
09:30 kostel sv. Václava Horní Studenec: za Irenu Janovicovou, Ivana Kosmela a zemřelé duše, na které nikdo nevzpomíná
11:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: za Václava a Marii Losenických

Kostelní sbírka příští neděle je určena na potřeby misií a Papežského misijního díla. Prosíme věřící, aby na tuto sbírku pamatovali. Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli je k dispozici na kostelních vývěskách a na farním webu.

 

Připomínáme, že každou neděli je adorace před vystavenou Eucharistí od 10.30 h. – do 11.00 h. v kostele ve Vojnově Městci a každé pondělí od 18.30 h. – do 19.30 h. v kostele v Krucemburku.

 

Pro všechny zájemce jsou v našich kostelích k dispozici Kalendáře královéhradecké diecéze s názvem „Recepty z klášterních kuchyní“. Jeden kus stojí 70,- Kč. Peníze za kalendáře dávejte do kostelních sbírek.