Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Krucemburk a Sopoty
od 30.10. do 6.11.2022 - 44. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
30.10.
31. neděle v mezidobí 08:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za rodinu Martinkovu
09:30 kostel sv. Václava Horní Studenec: za rodinu Culkovu, Protušovu a Semelkovu
11:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: za farníky
PO
31.10.
sv. Wolfganga, biskupa Dnes mše sv. není
ÚT
1.11.
slavnost Všech svatých Dnes mše sv. není
ST
2.11.
vzpomínka na všechny věrné zemřelé Dnes mše sv. není
ČT
3.11.
sv. Martina de Porres, řeholníka Dnes mše sv. není

4.11.
památka sv. Karla Boromejského, biskupa Dnes mše sv. není
SO
5.11.
sobota 31. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie Dnes mše sv. není
NE
6.11.
32. neděle v mezidobí 08:00 kostel sv. Václava Horní Studenec: za živé a zemřelé členy rodiny Štůlovy, Radovy a Glancovy
09:30 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za Boženu a Ladislava Ježkovy

Po dobu pracovní neschopnosti otce Pavla se až do odvolání pravidelné mše svaté ve všedních dnech konat nebudou. V případě pohřbu či zaopatřování nemocných ho zastoupí Pater Daniel Kolář z Velké Losenice.

V neděli 6. listopadu budou ve farnosti bohoslužby: v 8.00 h. v Horním Studenci a v 9.30 h. v Krucemburku. Bude je sloužit Mons. Josef Pospíšil, výpomocný duchovní z Mrákotína.

 

Vzkaz otce Pavla: „Milí farníci, upřímně vám všem děkuji za zájem o mé zdraví, a především za všechny modlitby, kterých si vážím. Věřím, že s pomocí Boží, jak mi to také říkal v nemocnici pan primář, budu brzy opět sloužit mezi vámi. Rád vám všem žehnám.“

 

 

V úterý 1. listopadu odpoledne a ve středu 2. listopadu po celý den je možné při návštěvě kteréhokoliv kostela, získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (svátost smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a Vyznání víry.

Od 1. do 8. listopadu je možné získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.