Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Krucemburk a Sopoty
od 18.12. do 25.12.2022 - 51. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
18.12.
4. NEDĚLE ADVENTNÍ 08:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za rodiče Urbanovy a za živé a zemřelé členy rodiny
09:30 kostel sv. Václava Horní Studenec: za farníky
11:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: ( volná intence )
PO
19.12.
19. prosince 18:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za bratra Zdeňka a jeho rodinu
ÚT
20.12.
20. prosince Dnes mše sv. není
ST
21.12.
sv. Petra Kanisia, kněze a učitele církve 17:00 společenská místnost v DPS Ždírec nad Doubravou: ( volná intence )
18:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: ( volná intence )
ČT
22.12.
22. prosince 18:00 kostel sv. Václava Horní Studenec: ( volná intence )

23.12.
připomínka sv. Jana Kentského, kněze 18:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: ( volná intence )
SO
24.12.
svátek Štědrý den 15:30 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: za Jitku a Ladislava Škarvadovy
17:00 farní kostel Navštívení Panny Marie Sopoty: na poděkování Pánu Bohu za 60 let manželství Františka a Laduše Starých
22:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za farníky
NE
25.12.
SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ 08:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za Marii a Vladimíra Jirkovy a celý rod
09:30 kostel sv. Václava Horní Studenec: za farníky
11:00 kaple sv. Cyrila a Metoděje Škrdlovice: za zemřelé rodiče Machovy a Svobodovy, za zemřelého manžela a za dar zdraví a Boží požehnání pro živé rodiny s prosbou o přímluvy Panny Marie

Příležitost k předvánoční svátosti smíření budete mít:

- v Krucemburku v pondělí 19. prosince a v pátek 23. prosince od 17.00 h. navečer

- ve Ždírci ve středu 21. prosince od 16.00 h. v Domě s pečovatelskou službou

- ve Vojnově Městci ve středu 21. prosince po skončení večerní mše svaté, která začíná v 18 h.

- v Horním Studenci ve čtvrtek 22. prosince od 17.30 h.  

 

Betlémské světlo je pro všechny zájemce k dispozici v předsíni farního kostela v Krucemburku. Prosíme zájemce, aby si svoje lucerničky či svíce rozsvítili pomocí přiložené špejle nebo tenké svíčky, a Betlémské světlo v kostele nezhášeli. Děkujeme.

 

V pondělí 26. prosince bude od 17.00 h. ve farním kostele v Krucemburku tradiční vánoční koncert. Bližší informace jsou uvedené na kostelních vývěskách a na farním webu. Všichni jste srdečně zváni!

 

Kdo bude chtít přispět do tomboly Farního plesu, může ceny nechat v rodině pana Jiřího Zrzavého nebo na faře. Prosíme o darování hodnotných i zajímavých cen do tomboly.

 

V sobotu 7. ledna 2023 se koná v Krucemburku Tříkrálová sbírka. Koledníci se sejdou v 8.30 h. na faře v Krucemburku, kde jim bude požehnáno. Prosíme děti a dospělé, kteří se chtějí zapojit do koledování, aby se do 6. ledna 2023 nahlásili u paní Marty Rejškové nebo se zapsali na listinu v kostele. Schůzka dospělých ohledně Tříkrálové sbírky bude v pátek 6. ledna po skončení večerní mše svaté na faře.