Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Krucemburk a Sopoty
od 29.1. do 5.2.2023 - 05. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
29.1.
4. neděle v mezidobí 08:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za živé a zemřelé členy rodiny Málkovy
09:30 kostel sv. Václava Horní Studenec: za Jiřího Nováka a jeho babičku s prosbou o ochranu jeho sestry Marie a bratra Jana Pavla
11:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: za Rudolfa a Jiřinu Sommerovy, rodiče, celý rod a Emilii Zajebalovou
PO
30.1.
pondělí 4. týdne v mezidobí 18:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: na úmysl dárce
ÚT
31.1.
památka sv. Jana Boska, kněze 14:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: pohřební mše svatá za pana Josefa Strašila z Hluboké
ST
1.2.
středa 4. týdne v mezidobí 17:00 společenská místnost v DPS Ždírec nad Doubravou: ( volná intence )
18:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: ( volná intence )
ČT
2.2.
svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice) 18:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za dar uzdravení pro nemocnou osobu

3.2.
sv. Blažeje, biskupa a mučedníka 18:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: ( volná intence )
SO
4.2.
sobota 4. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie 16:30 farní kostel Navštívení Panny Marie Sopoty: za zemřelé rodiče Binkovy, sourozence a duše v očistci
18:00 kaple sv. Cyrila a Metoděje Škrdlovice: za živé a zemřelé členy rodiny Faltusovy
NE
5.2.
5. neděle v mezidobí 08:00 kostel sv. Václava Horní Studenec: za všechny živé a zemřelé farníky
09:30 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za Marii Sahulovou a členy rodiny Málkovy
11:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: za Annu a Františka Strašilovy

Výsledky letošní Tříkrálové sbírky:

v Krucemburku se vybralo: 81.323, - Kč; ve Ždírci n.D.: 122.676, - Kč; v Sobíňově: 10.433, - Kč;

v Podmoklanech: 8.557, - Kč; na Slavíkově: 26.314, - Kč; ve Vojnově Městci: 27.562, - Kč; ve

Škrdlovicích: 21.006,- Kč; v Karlově: 6.840, - Kč. Celkem se vybralo v našem obvodu: 304.711, - Kč.