Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Krucemburk a Sopoty
od 29.10. do 5.11.2023 - 44. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
29.10.
30. neděle v mezidobí 08:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za farníky
09:30 kostel sv. Václava Horní Studenec: za živou a zemřelou rodinu Bezouškovu
11:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: za brzké uzdravení manžela a úspěšnou operaci nemocného tatínka
PO
30.10.
svátek Výročí posvěcení katedrály 18:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: ( volná intence )
ÚT
31.10.
sv. Wolfganga, biskupa Dnes mše sv. není
ST
1.11.
SLAVNOST VŠECH SVATÝCH 17:00 společenská místnost v DPS Ždírec nad Doubravou: ( volná intence )
18:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za Jarmilu Al Hassany
ČT
2.11.
VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ 18:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za všechny zemřelé z naší farnosti

3.11.
sv. Martina de Porres, řeholníka 18:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za Miloslava Fajta a za živé a zemřelé členy rodiny Fajtovy
SO
4.11.
památka sv. Karla Boromejského, biskupa 13:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: pohřební mše svatá za zemřelého Josefa Procházku
16:30 farní kostel Navštívení Panny Marie Sopoty: za Jana Janáčka a Irenu Janáčkovu z Bílku, celou živou rodinu a za Annu Svobodovou z Bílku
18:00 kaple sv. Cyrila a Metoděje Škrdlovice: za rodiče Pešlovy a bratra Josefa Pešla
NE
5.11.
31. neděle v mezidobí 08:00 kostel sv. Václava Horní Studenec: za rodiče Culkovy a syny Jana a Pavla
09:30 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za Františka a Ludmilu Matoušovy
11:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: za Milana Štůlu a za celou rodinu Štůlovu

V pondělí 30. října bude po skončení večerní mše svaté v Krucemburku následovat do 19.30 h. adorace před vystavenou Eucharistií.

 

Ve středu 1. listopadu v 19.00 h. večer bude na faře v Krucemburku pravidelná katecheze o slavení mše svaté. Všichni jste srdečně vítáni.

 

Ve středu 1. listopadu odpoledne a ve čtvrtek 2. listopadu po celý den je možné při návštěvě kteréhokoliv kostela, získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (svátost smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a Vyznání víry.

Od 1. do 8. listopadu je možné získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

 

Ve čtvrtek 2. listopadu při Vzpomínce na všechny věrné zemřelé bude po skončení večerní mše svaté ve farním kostele v Krucemburku krátká pobožnost za zemřelé na místním hřbitově.

 

Milí farníci - dospělí i děti, srdečně zveme ty, kterým by udělalo radost zapojit se do hudebního doprovodu při liturgii na Štědrý den v 16:00 hod. ve Vojnově Městci. Kdo byste měl chuť, dejte prosím vědět během tohoto týdně na mail: [email protected] Zpěváci z Vojnova Městce