Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Krucemburk a Sopoty
od 31.7. do 7.8.2022 - 31. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
31.7.
18. neděle v mezidobí 08:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: za usmíření a uzdravení mezigeneračních vztahů v rodinách
09:30 kostel sv. Václava Horní Studenec: za farníky
11:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: za Milana Štůlu, který by slavil svoje 43. narozeniny
PO
1.8.
památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve 18:00 provizorní kaple na faře v Krucemburku: ( volná intence )
ÚT
2.8.
sv. Eusebia z Vercelli, biskupa Dnes mše sv. není
ST
3.8.
středa 18. týdne v mezidobí 17:00 společenská místnost v DPS Ždírec nad Doubravou: ( volná intence )
ČT
4.8.
památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze, 18:00 kostel sv. Václava Horní Studenec: ( volná intence )

5.8.
Posvěcení římské baziliky Panny Marie 18:00 provizorní kaple na faře v Krucemburku: ( volná intence )
SO
6.8.
svátek Proměnění Páně 16:30 farní kostel Navštívení Panny Marie Sopoty: ( volná intence )
18:00 kaple sv. Cyrila a Metoděje Škrdlovice: ( volná intence )
NE
7.8.
19. neděle v mezidobí 08:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: za farníky
09:30 kostel sv. Václava Horní Studenec: za Emílii a Františka Bláhovy a za Marii a Antonína Královy
11:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: za všechny zesnulé z rodu Nováků

V neděli 2. října t.r. bude v 10 h. v kostele ve Vojnově Městci udílet svátost biřmování pan biskup Jan Vokál. Pokud by někdo ze starších farníků, který dosud nebyl biřmován a měl zájem o tuto svátost, ať se co nejdříve přihlásí u otce Pavla.