Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Krucemburk a Sopoty
od 2.4. do 9.4.2023 - 14. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
2.4.
KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE 08:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za farníky
09:45 kostel sv. Václava Horní Studenec: ( volná intence )
11:30 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: ( volná intence )
PO
3.4.
PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE 18:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: ( volná intence )
ÚT
4.4.
ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE Dnes mše sv. není
ST
5.4.
STŘEDA SVATÉHO TÝDNE 17:00 společenská místnost v DPS Ždírec nad Doubravou: ( volná intence )
18:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: ( volná intence )
ČT
6.4.
ZELENÝ ČTVRTEK 16:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: na poděkování Pánu Bohu za svátost kněžství a dar Eucharistie
18:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za Jarmilu Al Hasaniovou

7.4.
VELKÝ PÁTEK - DEN PŘÍSNÉHO POSTU 15:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec:
18:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk:
SO
8.4.
BÍLÁ SOBOTA 20:30 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: ( volná intence )
NE
9.4.
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 08:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za farníky
09:30 kostel sv. Václava Horní Studenec: ( volná intence )
11:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: Přijmi, Pane, tuto mešní oběť za Miloslavu Ptáčkovou. Milostivě na ní shlédni, odpusť jí její viny a přijmi ji do svého Království.
16:30 farní kostel Navštívení Panny Marie Sopoty: za Stanislava a Květu Muhlfaitovy a rodinu Kytkovu

Připomínáme, že v neděli 2. dubna je odpoledne od 17.00 h. ve farním kostele v Krucemburku pobožnost Křížové cesty. Povedou ji děti. Od 16.00 h. bude v Krucemburku příležitost ke svátosti smíření.

 

Na Zelený čtvrtek budou mše svaté na památku Večeře Páně v 16.00 h. ve Vojnově Městci a v 18.00 h. v Krucemburku. Po skončení večerní mše svaté v Krucemburku bude ještě příležitost k adoraci před vystavenou Eucharistií do 21.00 h.

Na Velký pátek budou v 8.00 h. ráno v Krucemburku Ranní chvály a hodinka četby, Velkopáteční obřady začnou v 15.00 h. ve Vojnově Městci a v 18.00 h. v Krucemburku a od 20.00 h. bude pobožnost Křížové cesty, která povede od farního kostela ke Třem křížům.

Připomínáme, že na Velký pátek je den přísného postu od masitých pokrmů a dospělým věřícím od 18-ti do 60-ti let je nařízena újma v jídle, což znamená, že je dovoleno se do sytosti najíst jen jednou během dne. Tímto postem nejsou vázány malé děti a nemocní lidé.

Na Bílou sobotu budou v 8.00 h. ráno v Krucemburku Ranní chvály a hodinka četby, po nich začne adorace u Božího hrobu, která potrvá do 15.00 h. Obřady Velikonoční vigilie začínají v Krucemburku ve 20.30 h.

 

Na konci všech bohoslužeb v neděli 9. dubna budou posvěceny velikonoční pokrmy.

 

Na Velikonoční pondělí 10. dubna budou slouženy mše svaté v 9.30 h. v Krucemburku a v 11.00 h. ve Škrdlovicích.