Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Krucemburk a Sopoty
od 24.3. do 31.3.2024 - 13. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
24.3.
KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE 08:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za farníky
09:45 kostel sv. Václava Horní Studenec: na poděkování za dar života a za Boží požehnání pro celou rodinu
11:30 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: ( volná intence )
PO
25.3.
PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE 18:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: ( volná intence )
ÚT
26.3.
ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE Dnes mše sv. není
ST
27.3.
STŘEDA SVATÉHO TÝDNE 17:00 společenská místnost v DPS Ždírec nad Doubravou: ( volná intence )
18:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: ( volná intence )
ČT
28.3.
ZELENÝ ČTVRTEK 16:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: ( volná intence )
18:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za zemřelého Milana Rolce

29.3.
Velký pátek - den přísného postu Dnes mše sv. není
SO
30.3.
BÍLÁ SOBOTA 19:30 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: ( volná intence )
NE
31.3.
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 08:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za farníky
09:30 kostel sv. Václava Horní Studenec: za Boží pomoc v nemoci a za dar uzdravení pro sestru Janu
11:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: za Ladislava a Jitku Škarvadovy
16:30 farní kostel Navštívení Panny Marie Sopoty: za rodinu Kytkovu a Muhhlfaitovu

Na Zelený čtvrtek budou mše svaté na památku Večeře Páně v 16.00 h. ve Vojnově Městci a v 18.00 h. v Krucemburku. Během obou bohoslužeb bude obřad mytí nohou. Po skončení večerní mše svaté v Krucemburku se bude konat adorace u Getsemanské zahrady a potrvá až do obřadů na Velký pátek. Prosíme farníky, aby se podle svých možností zapojili do této adorace a napsali se na listinu, která je na stolku vzadu v kostele. Od 22.00 h. do 23.00 h. bude v podání naší mládeže večer chval.  

 

Na Velký pátek budou v 8.00 h. ráno v Krucemburku Ranní chvály a hodinka četby, Velkopáteční obřady začnou v 15.00 h. ve Vojnově Městci a v 18.00 h. v Krucemburku a od 20.00 h. bude pobožnost Křížové cesty, která povede od hlavního kříže na hřbitově až ke Třem křížům.

Připomínáme, že na Velký pátek je den přísného postu od masitých pokrmů a dospělým věřícím od 18-ti do 60-ti let je nařízena újma v jídle, což znamená, že je dovoleno se do sytosti najíst jen jednou během dne. Tímto postem nejsou vázány malé děti a nemocní lidé.

 

Na Bílou sobotu budou v 8.00 h. ráno v Krucemburku Ranní chvály a hodinka četby, obřady Velikonoční vigilie začínají v Krucemburku ve 19.30 h.

V noci ze soboty 30. března na neděli 31. března se mění čas. Zimní bude vystřídán letním. Noc bude prakticky o hodinu kratší. Prosíme farníky, aby počítali s touto změnou při své účasti na nedělních bohoslužbách. 

 

V neděli na slavnost Zmrtvýchvstání Páně budou na konci všech bohoslužeb posvěceny velikonoční pokrmy.

 

Na Velikonoční pondělí 1. dubna budou slouženy mše svaté v 9.30 h. v Krucemburku a v 11.00 h. ve Škrdlovicích.