Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Krucemburk a Sopoty
od 12.11. do 19.11.2023 - 46. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
12.11.
32. neděle v mezidobí 08:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za rodinu Martinkovu, Soukupovu a Servítovu
09:30 kostel sv. Václava Horní Studenec: za Františka Marka, jeho sourozence a za živé a zemřelé členy rodiny Markovy
11:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: za farníky
PO
13.11.
památka sv. Anežky České, panny 18:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za živé a zemřelé členy rodiny Vavrouškovy
ÚT
14.11.
úterý 32. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
ST
15.11.
sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve 17:00 společenská místnost v DPS Ždírec nad Doubravou: ( volná intence )
18:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: za pokojný odchod maminky na věčnost a za spásu duší všech umírajících
ČT
16.11.
sv. Markéty Skotské 18:00 kostel sv. Václava Horní Studenec: za Lukáše Filipa Janouška

17.11.
památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice Dnes mše sv. není
SO
18.11.
Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla, nebo sobotní památka Panny Marie 16:30 farní kostel Navštívení Panny Marie Sopoty: za Ludmilu a Františka Starých a celou rodinu
18:00 kaple sv. Cyrila a Metoděje Škrdlovice: ( volná intence )
NE
19.11.
33. neděle v mezidobí 08:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za farníky
09:30 kostel sv. Václava Horní Studenec: za rodinu Zvolánkovu
11:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: za Boží pomoc při operaci a za dar uzdravení pro sestru Marii

V pondělí 13. listopadu bude po skončení večerní mše svaté v Krucemburku následovat do 19.30 h. adorace před vystavenou Eucharistií. 

 

Ve středu 15. listopadu v 19.00 h. večer bude na faře v Krucemburku pravidelná katecheze o slavení mše svaté. Všichni jste srdečně vítáni.

 

Upozorňujeme, že mše svatá v pátek 17. listopadu v 18.00 h. v Krucemburku mimořádně sloužena nebude!

 

Kostelní sbírka v neděli 19. listopadu je určena na podporu katolických médií. Prosíme všechny farníky, aby tuto sbírku podle svých možností finančně podpořili.

 

V sobotu 25. listopadu bude od 16.00 h. v kostele v Krucemburku varhanní koncert. Všichni jste srdečně vítáni. Bližší informace jsou na kostelních vývěskách a na farním webu.