Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Krucemburk a Sopoty
od 15.1. do 22.1.2023 - 03. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
15.1.
2. neděle v mezidobí 08:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za farníky
09:30 kostel sv. Václava Horní Studenec: na poděkování Bohu za dar života dcery a také za pomoc v její nemoci
11:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: za Růženu Štůlovou a na dobrý úmysl
PO
16.1.
pondělí 2. týdne v mezidobí 18:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: ( volná intence )
ÚT
17.1.
památka sv. Antonína, opata Dnes mše sv. není
ST
18.1.
památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů 17:00 společenská místnost v DPS Ždírec nad Doubravou: ( volná intence )
18:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: ( volná intence )
ČT
19.1.
čtvrtek 2. týdne v mezidobí 18:00 kostel sv. Václava Horní Studenec: za Evžena a Hildu Popovovy a celý rod

20.1.
sv. Fabiána, papeže a mučedníka 18:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za rodiče Fiedlerovy a jejich děti
SO
21.1.
památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice 16:30 farní kostel Navštívení Panny Marie Sopoty: na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží požehnání, zdraví, ochranu Panny Marie a dary Ducha svatého pro celou rodinu
18:00 kaple sv. Cyrila a Metoděje Škrdlovice: ( volná intence )
NE
22.1.
3. neděle v mezidobí (Božího slova) 08:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: na poděkování Pánu Bohu za dar 70 let života pana Josefa Bělouška 
09:30 kostel sv. Václava Horní Studenec: na poděkování Pánu Bohu za dar života syna s prosbou o další Boží požehnání
11:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: za Josefa Kadlece, rodiče a celý rod

Od středy 18. ledna do středy 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů. Pamatujme na tento důležitý úmysl také ve svých modlitbách.

 

Letošní Farní ples se koná v sobotu 28. ledna v sokolovně v Krucemburku od 19.30 h. Lístky má v předprodeji paní Marie Sodomková, Za Parkem 328, Krucemburk, tel.: 775 710 119. Kdo bude chtít přispět do tomboly, může ceny nechat v rodině pana Jiřího Zrzavého nebo na faře.

 

Skupinky ze společenství Modlitby matek zvou celou farnost na MODLITEBNÍ TRIDUUM ve dnech 27. ledna až 29. ledna, které bude probíhat v kostelech naší farnosti. Bližší informace jsou na kostelních vývěskách a na farním webu.