Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Krucemburk a Sopoty
od 21.1. do 28.1.2024 - 04. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
21.1.
3. neděle v mezidobí (Božího slova) 08:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: na poděkování Pánu Bohu za dar 70 let života a za celou rodinu Málkovu
09:30 kostel sv. Václava Horní Studenec: za Bohuslava a Marii Málkovy
11:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: za farníky
PO
22.1.
sv. Vincence, jáhna a mučedníka 18:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: ( volná intence )
ÚT
23.1.
úterý 3. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
ST
24.1.
památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve 17:00 společenská místnost v DPS Ždírec nad Doubravou: ( volná intence )
18:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: ( volná intence )
ČT
25.1.
svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola 18:00 kostel sv. Václava Horní Studenec: za obrácení k Bohu

26.1.
památka sv. Timoteje a Tita, biskupů 18:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za zemřelé Romana Vojtu, Jana a Marii Urbánkových a za celý rod Vojtů a Urbánků
SO
27.1.
sv. Anděly Mericiové, panny, nebo sobotní památka Panny Marie 16:30 farní kostel Navštívení Panny Marie Sopoty: za Františka Čermáka a sourozence
18:00 kaple sv. Cyrila a Metoděje Škrdlovice: ( volná intence )
NE
28.1.
4. neděle v mezidobí 08:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za zemřelou Marii Sahulovou a za všechny členy rodiny Málkovy
09:30 kostel sv. Václava Horní Studenec: za farníky
11:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: za Boží pomoc pro Marii

Ve středu 24. ledna je od 19.00 h. na faře v Krucemburku pro všechny zájemce katecheze pro dospělé. Tentokrát na téma: Jak s užitkem prožít svátost smíření.

 

Skupinky ze společenství Modlitby matek zvou celou farnost na MODLITEBNÍ TRIDUUM ve dnech 26. ledna až 28. ledna, které bude probíhat v kostelech naší farnosti. Bližší informace jsou na kostelních vývěskách a na farním webu.

 

Vzhledem k zimnímu období se od ledna do konce března nekonají pravidelné pondělní adorace před vystavenou Eucharistií. Případní zájemci z naší farnosti o osobní adoraci ve farním kostele v Krucemburku si mohou půjčit klíče od kostela od našich kostelníků nebo na faře od otce Pavla. Podmínkou je ovšem, že zájemci musí po svém odchodu kostel bezpečně zamknout a případně při použití zhasnout světla v kostele.

 

Výsledky letošní Tříkrálové sbírky:

v Sobíňově se vybralo:                          9.006,- Kč

v Krucemburku                                   82.452,- Kč

ve Ždírci n.D.                                     125.114,- Kč

v Podmoklanech                                    6.880,- Kč

na Slavíkově                                        22.500,- Kč

ve Vojnově Městci                              26.108,- Kč

ve Škrdlovicích                                    24.549,- Kč

v Karlově                                               7.760,- Kč

Celkem se vybralo v našem obvodu: 304.369,- Kč

Upřímně děkujeme všem dárcům, organizátorům a koledníkům této Tříkrálové sbírky. Do sbírky se v našem obvodu zapojilo přibližně 50 dospělých a 150 dětí. Vloni jsme vybrali v našem obvodu: 304.711 Kč. To, že jsme letos vybrali přibližně stejně je rozhodně úspěch, protože se současně ve společnosti pořádali další charitativní sbírky k pomoci lidem v nouzi, například obětem střelby na Filozofické fakultě v Praze.