Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Krucemburk a Sopoty
od 14.5. do 21.5.2023 - 20. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
14.5.
6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 08:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: na poděkování Pánu Bohu za dar manželství
09:30 kostel sv. Václava Horní Studenec: za farníky
11:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: za živé a zemřelé členy rodiny Štůlovy a na dobrý úmysl
PO
15.5.
pondělí 6. velikonočního týdne 18:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za zemřelého Jana Nekudu
ÚT
16.5.
svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka Dnes mše sv. není
ST
17.5.
středa 6. velikonočního týdne 17:00 společenská místnost v DPS Ždírec nad Doubravou: ( volná intence )
18:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: ( volná intence )
ČT
18.5.
SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ 18:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za rodiče Zrůstovy a rodiny jejich dětí

19.5.
pátek 6. velikonočního týdne (začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého) 18:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: ( volná intence )
SO
20.5.
sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze 12:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za poutníky z Jistebnice
16:30 farní kostel Navštívení Panny Marie Sopoty: za zemřelého manžela Jana Fišera, rodiče a ostatní příbuzné z obou stran
18:00 kaple sv. Cyrila a Metoděje Škrdlovice: za Miladu a Josefa Filipi, jejich syna Zdeňka a vnuky Ludmilu a Petra
NE
21.5.
7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 08:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za všechny živé a zemřelé členy rodiny Matoušovy
09:30 kostel sv. Václava Horní Studenec: za farníky
11:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: ( volná intence )

Kostelní sbírka ze 4. neděle velikonoční, která byla určena na Kněžský seminář a formaci bohoslovců vynesla v naší farnosti částku: 15.000,- Kč. Všem dárcům patří upřímné poděkování.

 

V pondělí 15. května bude po skončení večerní mše svaté a májové pobožnosti v Krucemburku následovat do 19.30 h. adorace před vystavenou Eucharistií.

 

Ve středu 17. května je od 19.00 h. na faře v Krucemburku pro všechny zájemce Lectio divina ve společenství neboli rozjímavá biblická hodina.

 

V měsíci květnu se konají ve farním kostele v Krucemburku májové pobožnosti a to: v neděli večer v 18.00 h., v pondělí a v pátek večer hned po skončení večerní mše svaté, která začíná v 18.00 h. Na ostatních místech v naší farnosti, kde se pravidelně slouží odpolední či večerní mše svatá, se koná májová pobožnost až po jejím skončení.

 

V sobotu 20. května se uskuteční v Hradci Králové Diecézní setkání dětí. Prosíme rodiče dětí z naší farnosti, které mají zájem se setkání zúčastnit, aby se přihlásili u paní Marty Rejškové.

 

V sobotu 20. května ve 12.00 h. budou mít mši svatou ve farním kostele v Krucemburku poutníci z jihočeské Jistebnice se svým farářem P. Pavlem Němcem. Všichni jste na tuto mši svatou vítáni.

 

Upozorňujeme, že poutní slavnost ve farním kostele v Krucemburku bude v neděli 28. května v 9.30 h. Během slavnostní mše svaté zazpívá místní chrámový sbor.