Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Krucemburk a Sopoty
od 7.4. do 14.4.2024 - 15. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
7.4.
2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ) 08:00 kostel sv. Václava Horní Studenec: za farníky
09:30 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za Jarmilu Al Hassani
11:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: za Boží pomoc v nemoci a za dar uzdravení 
PO
8.4.
SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ 18:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za zemřelou Lidmilu Stejskalovou
ÚT
9.4.
úterý 2. velikonočního týdne Dnes mše sv. není
ST
10.4.
středa 2. velikonočního týdne Dnes mše sv. není
ČT
11.4.
památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka 18:00 kostel sv. Václava Horní Studenec: ( volná intence )

12.4.
pátek 2. velikonočního týdne 18:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za živé a zemřelé členy rodiny Břízovy a Misařovy
SO
13.4.
sv. Martina I., papeže a mučedníka 16:30 farní kostel Navštívení Panny Marie Sopoty: za Františka a Ludmilu Starých a za celý rod a za rodinu Lipertovu
18:00 kaple sv. Cyrila a Metoděje Škrdlovice: na poděkování za 49 let manželství s prosbou o další Boží pomoc a ochranu
NE
14.4.
3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 08:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za Petra Kopeckého a rodinu
09:30 kostel sv. Václava Horní Studenec: za rodiče Culkovy, Stehnovy a prarodiče Ondráčkovy
11:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: na úmysl dárce

V pondělí 8. dubna bude po skončení večerní mše svaté v Krucemburku následovat hodinová adorace před vystavenou Eucharistií.

Upozorňujeme, že se ve středu 10. dubna mimořádně nebudou konat mše svaté v 17.00 h. ve Ždírci nad Doubravou a v 18.00 h. ve Vojnově Městci.