Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Krucemburk a Sopoty
od 17.4. do 24.4.2022 - 16. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
17.4.
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 08:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za zemřelého syna Tomáše Ledvinku a za živé a zemřelé toho rodu
09:30 kostel sv. Václava Horní Studenec: za Jana a Zdeňku Čermákovy
11:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: za Ladislava a Jitku Škarvadovi
16:30 farní kostel Navštívení Panny Marie Sopoty: za Marii a Proslava Starých a za celý rod
PO
18.4.
PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 09:30 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: ( volná intence )
11:00 kaple sv. Cyrila a Metoděje Škrdlovice: ( volná intence )
ÚT
19.4.
ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM Dnes mše sv. není
ST
20.4.
STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 17:00 společenská místnost v DPS Ždírec nad Doubravou: ( volná intence )
18:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: ( volná intence )
ČT
21.4.
ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 18:00 kostel sv. Václava Horní Studenec: ( volná intence )

22.4.
PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 18:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za Ladislava Jandu a celý rod
SO
23.4.
SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 11:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: pohřební mše svatá za pana Vlastimila Polanského
16:30 farní kostel Navštívení Panny Marie Sopoty: ( volná intence )
18:00 kaple sv. Cyrila a Metoděje Škrdlovice: ( volná intence )
NE
24.4.
2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ) 08:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za rodinu Rejškovu a Málkovu
09:30 kostel sv. Václava Horní Studenec: za živé a zemřelé členy rodin Protušových, Culkových a Semelkových
11:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: za farníky

Ve středu 20. dubna je od 19.00 h. na faře v Krucemburku pro všechny zájemce biblická hodina. Budeme probírat některé žalmy z pátého oddílu (od 107 žalmu do 150 žalmu).

 

V pátek 22. dubna se koná od 20.00 h. na faře v Krucemburku příprava našich biřmovanců.

 

V sobotu 23. dubna se koná od 9.00 h. na faře v Krucemburku příprava dětí na jejich první svaté přijímání.

 

V neděli 17. dubna budete mít možnost si na konci bohoslužeb v Krucemburku, v Horním Studenci, ve Vojnově Městci a v pondělí 18. dubna ve Škrdlovicích vyzvednout u vchodu do kostela volební list se jmény 19 navržených kandidátů do Pastorační rady naší farnosti, kteří s kandidaturou do výše uvedené rady souhlasili. Z těchto kandidátů bude zvoleno celkem pět členů Pastorační rady. Dříve, než se rozhodnete udělit někomu z navržených svůj volební hlas, dovolte, abychom vás seznámili s volebními pravidly:

Nejprve zkontrolujte, zda je váš volební list opatřen kulatým razítkem Ř. k. farnosti Krucemburk!

Chcete-li zvolit některého kandidáta, potom zakřížkujte políčko u jména dotyčného!

Kandidáti jsou seřazeni abecedně (podle příjmení), nikoliv podle výsledků z kola návrhů.

Označit smíte od jednoho do pěti kandidátů!! (Pokud jich označíte více než pět, bude váš hlas neplatný).

Upravený a jednou přeložený volební list bude možné vhodit do připravené volební schránky u vchodu do kostela: ve Škrdlovicích v sobotu 23. dubna po skončení večerní mše svaté a v Krucemburku, v Horním Studenci a ve Vojnově Městci v neděli 24. dubna po skončení bohoslužby. List překládejte tak, aby byl zakryt seznam navržených kandidátů. Zásada je vhodit volební list do volební schránky!! Pokud bude volební list vhozen nebo předán kamkoliv jinam, bude váš hlas neplatný.

Členové Pastorační rady by měli být vhodnými zastupiteli ostatních věřících. Měli by mít určité schopnosti k pastorační práci ve farnosti a pochopitelně také důvěru vás farníků.

Děkujeme, že se voleb zúčastníte.                                        Členové volební komise a otec Pavel