Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Krucemburk a Sopoty
od 28.5. do 4.6.2023 - 22. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
28.5.
SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 08:00 kostel sv. Václava Horní Studenec: za Karla a Marii Culkovy a jejich rodiče a bratra Františka
09:30 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za Jiřího Kasala a celou rodinu
11:15 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: za farníky
PO
29.5.
památka Panny Marie Matky Církve 18:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: ( volná intence )
ÚT
30.5.
památka sv. Zdislavy Dnes mše sv. není
ST
31.5.
svátek Navštívení Panny Marie 17:00 společenská místnost v DPS Ždírec nad Doubravou: ( volná intence )
17:30 farní kostel Navštívení Panny Marie Sopoty: za poutníky ze Žďáru nad Sázavou
18:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: ( volná intence )
ČT
1.6.
svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze 18:00 kostel sv. Václava Horní Studenec: ( volná intence )

2.6.
sv. Marcelina a Petra, mučedníků 18:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: ( volná intence )
SO
3.6.
památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků 16:30 farní kostel Navštívení Panny Marie Sopoty: ( volná intence )
18:00 kaple sv. Cyrila a Metoděje Škrdlovice: ( volná intence )
NE
4.6.
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 08:00 kostel sv. Václava Horní Studenec: za Františka a Marii Kadlecovy
09:30 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: na poděkování Pánu Bohu za 40 let společného života, za rodiče a Boží ochranu pro celou rodinu
11:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: za rodinu Vaníčkovu z Vojnova Městce a rodinu Procházkovu z Radostína

V pondělí 29. května bude po skončení večerní mše svaté a májové pobožnosti v Krucemburku následovat do 19.30 h. adorace před vystavenou Eucharistií.

 

Ve středu 31. května na svátek Navštívení Panny Marie bude od 17.30 h. mše svatá v poutním kostele v Sopotech a bude ji sloužit P. Vladimír Záleský, farář ze Žďáru nad Sázavou 2, a to nejen pro poutníky ze Žďáru nad Sázavou. Všichni jste srdečně vítáni.

 

Ve středu 31. května je od 19.00 h. na faře v Krucemburku pro všechny zájemce Lectio divina ve společenství neboli rozjímavá biblická hodina.

 

V pátek 2. června od 18.30 hodin se bude konat Noc kostelů v kostele sv. Václava v Horním Studenci. Podrobný program bude zveřejněn na farním webu a kostelních vývěskách.  

 

V neděli 4. června bude na faře v Krucemburku od 18.00 h. jednání Pastorační rady naší farnosti. Prosíme farníky, aby prostřednictvím členů Pastorační rady podali své případné návrhy na projednání.

 

Upozorňujeme, že první svaté přijímání jedenácti dětí z naší farnosti bude v neděli 11. června od 10.00 h. ve farním kostele v Krucemburku.