Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Krucemburk a Sopoty
od 3.3. do 10.3.2024 - 10. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
3.3.
3. NEDĚLE POSTNÍ 08:00 kostel sv. Václava Horní Studenec: za farníky
09:30 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za pokřtěnou Antonii Vitvarovou
11:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: za zemřelé rodiče Štůlovy a celý rod
PO
4.3.
pondělí 3. postního týdne 18:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za rodinu Zdražilovu, Trojanovu a duše v očistci
ÚT
5.3.
úterý 3. postního týdne Dnes mše sv. není
ST
6.3.
středa 3. postního týdne 17:00 společenská místnost v DPS Ždírec nad Doubravou: za zemřelého P. Ignáce Antonína Hrdinu
18:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: za Boží požehnání pro celou rodinu Markovu
ČT
7.3.
čtvrtek 3. postního týdne 18:00 kostel sv. Václava Horní Studenec: za Josefa Kamaráda a Boží pomoc pro něj

8.3.
pátek 3. postního týdne 18:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za zemřelou Martu Boukalovou
SO
9.3.
sobota 3. postního týdne 16:30 farní kostel Navštívení Panny Marie Sopoty: ( volná intence )
18:00 kaple sv. Cyrila a Metoděje Škrdlovice: ( volná intence )
NE
10.3.
4. NEDĚLE POSTNÍ (Laetare) 08:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za Jana Flosmana
09:30 kostel sv. Václava Horní Studenec: za farníky
11:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: za zemřelou Františku Mazurovou

Kostelní sbírka „Svatopetrský haléř“ z neděle 25. února, která byla určena na dobročinnost papeže, vynesla v naší farnosti částku: 20.000,- Kč. Všem dárcům patří upřímné poděkování Pán Bůh zaplať!

Ve středu 6. března je od 19.00 h. na faře v Krucemburku pro všechny zájemce katecheze pro dospělé. Zakončíme téma: Jak s užitkem prožít svátost smíření.

V sobotu 9. března se uskuteční v Krucemburku postní duchovní obnova, kterou povede Mons. Vladimír Málek z Prahy. Bližší informace jsou na kostelních vývěskách a na farním webu.

Kostelní sbírka v neděli 10. března je určena na Pojištění kostelů a dalších církevních budov. Prosíme věřící, aby tuto sbírku podle svých možností finančně podpořili.

V neděli 10. března bude na faře v Krucemburku od 18.00 h. jednání Pastorační rady naší farnosti. Prosíme farníky, aby prostřednictvím členů Pastorační rady podali své případné návrhy na projednání.

Během postní doby se v naší farnosti konají pobožnosti Křížové cesty, a to v kostele ve Vojnově Městci každou neděli od 10.30 h., v kostele v Krucemburku každou neděli od 17.00 h. a v Horním Studenci vždy ve čtvrtek od 17.30 h.  

V sobotu 16. března bude od 8.00 h. – do 11.00 h. v Krucemburku příležitost ke svátosti smíření před Velikonocemi. Zpovídat budou od 8.00 h. Páter Daniel Kolář, farář z Velké Losenice v sakristii a od 9.00 h. Páter Ondřej Špinler, děkan z Chotěboře ve zpovědnici farního kostela.