Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Krucemburk a Sopoty
od 11.9. do 18.9.2022 - 37. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
11.9.
24. neděle v mezidobí 08:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za Annu, Anežku a Antonína Grygarovy
09:30 kostel sv. Václava Horní Studenec: za Marii a Václava Culkovy a celý rod
11:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: na poděkování Pánu Bohu za dar života s prosbou o další Boží požehnání
PO
12.9.
Jména Panny Marie 18:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: ( volná intence )
ÚT
13.9.
památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve Dnes mše sv. není
ST
14.9.
svátek Povýšení svatého Kříže Dnes mše sv. není
ČT
15.9.
památka Panny Marie Bolestné 18:00 kostel sv. Václava Horní Studenec: ( volná intence )

16.9.
památka sv. Ludmily, mučednice 18:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: na poděkování Pánu Bohu za dožití 70 let s prosbou o další Boží požehnání
SO
17.9.
sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníků, nebo sobotní památka Panny Marie 16:30 farní kostel Navštívení Panny Marie Sopoty: ( volná intence )
NE
18.9.
25. neděle v mezidobí 08:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za rodiče Klementovy a za živé a zemřelé členy rodiny
09:30 kostel sv. Václava Horní Studenec: za Annu a Karla Bouchnerovy a jejich rodiče a sourozence
11:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: za Boží požehnání pro pokřtěného Jakuba Brabce, jeho rodiče a bratra Filipa
16:30 kaple Panny Marie Bolestné Střížov: za všechny živé a zemřelé občany Střížova

Výuka náboženství na Základní škole v Krucemburku: v úterý od 12.30 h. – do 13.15 h. 1. až 2. třída a od 13.15 h. – do 14.00 h. 3. až 5. třída. Vyučovat děti bude paní učitelka Marta Rejšková a začíná se v úterý 6. září v učebně Základní umělecké školy.

Výuka náboženství pro žáky 1. až 6. třídy na Základní škole ve Ždírci nad Doubravou: v pondělí od 13.30 h. – do 14.15 h. ve třídě 4. B. Vyučovat děti ve Ždírci bude otec Pavel a začíná se v pondělí 12. září.

Výuka náboženství 1. až 5. třídy na Základní škole ve Vojnově Městci: v úterý od 13.15 h. – do 14.00 h. Vyučovat děti bude katecheta Michal Jeřábek a začíná se v úterý 13. září.

Náboženství pro žáky 6. až 9. třídy: ve středu na faře v Krucemburku od 16.30 h. – do 17.30 h. Vyučovat žáky bude katechetka Barbora Málková a začíná se ve středu 14. září.

 

Od pondělí 12. září budou v kostele v Krucemburku pravidelné adorace před vystavenou Eucharistií, začnou vždy po večerní mši svaté a potrvají do 19.30 h.

 

Upozorňujeme, že ve středu 14. září mimořádně nebudou slouženy pravidelné mše svaté v 17 h. Domě s pečovatelskou službou ve Ždírci nad Doubr. a v 18.00 h. ve Vojnově Městci. V sobotu 17. září nebude sloužena pravidelná večerní mše svatá v kapli ve Škrdlovicích.

 

V pátek 16. září se koná od 20.00 h. na faře v Krucemburku příprava našich biřmovanců.

 

Na Farní výlet do Broumova v sobotu 17. září budeme odjíždět dvěma autobusy. První odjíždí v 6.40 h. ze zastávky ve Škrdlovicích, v 6.45 h. ze zastávky v Karlově a v 7.00 h. z náměstí Krucemburku. Druhý autobus odjíždí v 6.35 h. ze zastávky u pošty ve Vojnově Městci, v 6.45 h. od Obecního úřadu v Sobíňově a v 7.00 h. ze Ždírce nad Doubravou od DIPPa.

 

Kostelní sbírka v neděli 18. září je určena na církevní školství v Královéhradecké diecézi. Prosíme věřící, aby na tuto sbírku podle svých možností pamatovali.

 

Poutní slavnost v kostele sv. Václava v Horním Studenci bude v neděli 25. září v 9.30 h.

 

V neděli 2. října bude od 10.00 h. v kostele ve Vojnově Městci za přítomnosti pana biskupa Jana Vokála udílení svátosti biřmování.