Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Krucemburk a Sopoty
od 10.4. do 17.4.2022 - 15. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
10.4.
KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE 08:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za Jaroslava Stehna a celý rod
09:45 kostel sv. Václava Horní Studenec: ( volná intence )
11:30 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: ( volná intence )
PO
11.4.
PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE 18:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: ( volná intence )
ÚT
12.4.
ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE Dnes mše sv. není
ST
13.4.
STŘEDA SVATÉHO TÝDNE 14:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: pohřební mše svatá za paní MUDr. Jarmilu Al Hassaniovou, roz. Hromádkovou
17:00 společenská místnost v DPS Ždírec nad Doubravou: ( volná intence )
18:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: ( volná intence )
ČT
14.4.
ZELENÝ ČTVRTEK 16:30 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: ( volná intence )
18:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: ( volná intence )

15.4.
VELKÝ PÁTEK - DEN PŘÍSNÉHO POSTU 15:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: Dnes jsou Velkopáteční obřady z památky umučení Páně.
18:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: Dnes jsou Velkopáteční obřady z památky umučení Páně.
SO
16.4.
BÍLÁ SOBOTA 21:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za všechny živé a zemřelé farníky
NE
17.4.
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 08:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za zemřelého syna Tomáše Ledvinku a za živé a zemřelé toho rodu
09:30 kostel sv. Václava Horní Studenec: za Jana a Zdeňku Čermákovy
11:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: za Ladislava a Jitku Škarvadovi
16:30 farní kostel Navštívení Panny Marie Sopoty: za Marii a Proslava Starých a za celý rod

Příležitost ke svátosti smíření před Velikonocemi ještě bude:

- v Krucemburku v neděli 10. dubna od 7.30 h. - do 8.00 h. a od 16.00 h. – do 17.30 h., v pondělí 11. dubna od 17.30 h. - do 18.00 h.

- ve Ždírci ve středu 13. dubna od 16.00 h. – do 17.00 h. v Domě s pečovatelskou službou

- ve Vojnově Městci ve středu 13. dubna po skončení večerní mše svaté, která začíná v 18 h.

 

V pondělí 11. dubna bude po skončení večerní mše svaté v Krucemburku následovat hodinová adorace před vystavenou Eucharistií.

 

Na Zelený čtvrtek bude po skončení večerní mše svaté v Krucemburku ještě příležitost k adoraci před vystavenou Eucharistií do 21.00 h.

 

Na Velký pátek budou v 8.00 h. ráno v Krucemburku Ranní chvály a hodinka četby. Od 20.00 h. bude pobožnost Křížové cesty, která povede od farního kostela ke Třem křížům.

 

Připomínáme, že na Velký pátek je den přísného postu od masitých pokrmů a dospělým věřícím od 18-ti do 60-ti let je nařízena újma v jídle, což znamená, že je dovoleno se do sytosti najíst jen jednou během dne. Tímto postem nejsou vázány malé děti a nemocní lidé.

 

Na Bílou sobotu budou v 8.00 h. ráno v Krucemburku Ranní chvály a hodinka četby, po nich začne adorace u Božího hrobu, která potrvá do 15.00 h.

 

V neděli 17. dubna budou na konci všech bohoslužeb posvěceny velikonoční pokrmy.

 

V neděli 17. dubna bude v kostele v Krucemburku od 17.00 h. velikonoční koncert „Popelka nazaretská.“ Bližší informace jsou na kostelních vývěskách a na farním webu.

 

Na Velikonoční pondělí 18. dubna budou slouženy mše svaté v 9.30 h. v Krucemburku a v 11.00 h. ve Škrdlovicích.

 

Volební komise vyhlašuje, že se volby do Pastorační rady naší krucemburské farnosti uskuteční v sobotu 23. dubna a v neděli 24. dubna tohoto roku. Příští neděli 17. dubna budete mít možnost si na konci nedělních bohoslužeb v Krucemburku, v Horním Studenci, ve Vojnově Městci a v pondělí 18. dubna ve Škrdlovicích vyzvednout u vchodu do kostela volební list se jmény 19 navržených kandidátů do Pastorační rady naší farnosti, kteří s kandidaturou do výše uvedené rady souhlasili. Z praktických důvodů neuvádíme tituly. Jedná se o tyto kandidáty podle abecedy jejich příjmení:

Čejka Miroslav, Janáček Vít, Janáčková Eva, Janda Jiří, Janda Martin, Jandová Irena – všichni z Krucemburku, Jeřábek Michal z Vojnova Městce, Ježek Petr, Kasalová Marie st., Křivská Anna, Málková Alžběta, Málková Barbora, Málková Ludmila – všichni z Krucemburku, Málková Soňa z Rovného, Matulová Věra z Krucemburku, Pavlíčková Marie ze Ždírce nad Doubravou, Štillová Lenka z Krucemburku, Vitvar Václav z Krucemburku a Vondráčková Lenka ze Slavíkova.

Delegátkou za Chrámový sbor v Krucemburku je Marta Rejšková, delegátkou za Salesiánské hnutí mládeže je Martina Harvánková, delegátem za společenství věřících ve Vojnově Městci je Karel Rykr, delegátkou za společenství věřících ve Škrdlovicích je Ludmila Cempírková, delegáty za společenství věřících v Horním Studenci jsou František Němec a Hana Půlpánová.

Jména všech kandidátů voleb a delegátů jsou zveřejněna na kostelních vývěskách a na farním webu. Případně nejasností se obracejte na Volební komisi nebo na otce Pavla.