Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Krucemburk a Sopoty
od 18.9. do 25.9.2022 - 38. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
18.9.
25. neděle v mezidobí 08:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za rodiče Klementovy a za živé a zemřelé členy rodiny
09:30 kostel sv. Václava Horní Studenec: za Annu a Karla Bouchnerovy a jejich rodiče a sourozence
11:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: za Boží požehnání pro pokřtěného Jakuba Brabce, jeho rodiče a bratra Filipa
16:30 kaple Panny Marie Bolestné Střížov: za všechny živé a zemřelé občany Střížova
PO
19.9.
sv. Januária, biskupa a mučedníka 18:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za Boží pomoc a dar uzdravení zraku dcery
ÚT
20.9.
památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků Dnes mše sv. není
ST
21.9.
svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty 17:00 společenská místnost v DPS Ždírec nad Doubravou: ( volná intence )
18:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: ( volná intence )
ČT
22.9.
čtvrtek 25. týdne v mezidobí 18:00 kostel sv. Václava Horní Studenec: ( volná intence )

23.9.
památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze 18:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: ( volná intence )
SO
24.9.
sobota 25. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie 16:30 farní kostel Navštívení Panny Marie Sopoty: ( volná intence )
18:00 kaple sv. Cyrila a Metoděje Škrdlovice: ( volná intence )
NE
25.9.
26. neděle v mezidobí 08:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za Františka Kopeckého, matku Marii a za živé a zemřelé členy rodiny
09:30 kostel sv. Václava Horní Studenec: za farníky
16:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: intence je záležitostí pana kardinála Dominika

V pátek 23. září ve 14.00 h. bude v kostele sv. Mikuláše v Krucemburku pohřební rozloučení s panem Petrem Čermákem.

 

V sobotu 24. září v 10.30 h. budou v kostele sv. Václava v Horním Studenci během svatební mše svaté oddáni snoubenci: Ondřej Němec z Rovnýho a Denisa Břízová ze Ždírce nad Doubr.

 

V neděli 25. září na konci poutní bohoslužby v Horním Studenci bude požehnání plodin a poděkování za letošní úrodu. Všichni zájemci si mohou přivézt vlastní plodiny na toto požehnání.

 

V neděli 25. září bude v kostele ve Vojnově Městci od 16.00 h. mše svatá za účasti pana kardinála Dominika Duky, který přijal pozvání několika občanů z Vojnova Městce.

 

Římskokatolická farnost Nové Veselí vás srdečně zve v pátek 23. září od 19.00 h. na Koncert barokní hudby do kostela sv. Václava v Novém Veselí. V podání Chrámového pěveckého sboru z Krucemburku zazní barokní skladby pro varhany, trubku a sbor.

 

SHM oznamuje, že Spolčo broučků a berušek se bude konat pro děti od první do deváté třídy každý čtvrtek od 17.00 h. – do 18.30 h. na faře v Krucemburku. Začíná se v říjnu.

 

V neděli 2. října bude od 10.00 h. v kostele ve Vojnově Městci za přítomnosti pana biskupa Jana Vokála udílení svátosti biřmování.