Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Krucemburk a Sopoty
od 8.10. do 15.10.2023 - 41. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
8.10.
27. neděle v mezidobí 08:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: na poděkování Pánu Bohu za dar 50 let společného života
09:30 kostel sv. Václava Horní Studenec: na poděkování Pánu Bohu za dar 60 let společného života
11:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: za farníky
PO
9.10.
sv. Dionýsia, biskupa, a druhů, mučedníků 18:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za Pátera Bohuslava Krandu (36 let od jeho úmrtí)
ÚT
10.10.
úterý 27. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
ST
11.10.
sv. Jana XXIII., papeže 17:00 společenská místnost v DPS Ždírec nad Doubravou: ( volná intence )
18:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: na poděkování za Boží přítomnost v nemoci a dar uzdravení a za duše v očistci
ČT
12.10.
sv. Radima, biskupa 18:00 kostel sv. Václava Horní Studenec: na poděkování Pánu Bohu za úspěšnou operaci s prosbou za uzdravení

13.10.
pátek 27. týdne v mezidobí 18:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za Pátera Karla Břízu, rodiče a sourozence
SO
14.10.
sv. Kalista I., papeže a mučedníka, nebo sobotní památka Panny Marie 16:30 farní kostel Navštívení Panny Marie Sopoty: za zemřelého Františka Binka, manželku, oboje rodiče a živou rodinu
18:00 kaple sv. Cyrila a Metoděje Škrdlovice: za Vincence Řeháka
NE
15.10.
28. neděle v mezidobí 08:00 kostel sv. Václava Horní Studenec: za živou a zemřelou rodinu Culkovu
09:30 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za farníky
11:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: za Jitku a Ladislava Škarvadovy

V pondělí 9. října bude po skončení večerní mše svaté v Krucemburku následovat do 19.30 h. adorace před vystavenou Eucharistií.

 

Salesiánské hnutí mládeže Klub Krucemburk vás zve na Multikino, které bude v pátek 13. října od 16.00 h. na faře v Krucemburku. Promítání filmů bude pokračovat po skončení večerní mše svaté ve farním kostele. Bližší informace jsou na nástěnce a webu Salesiánského hnutí mládeže Klub Krucemburk.

 


Při bohoslužbách v Krucemburku a ve Vojnově Městci budeme v neděli 15. října slavit Výročí posvěcení kostela. Ve farním kostele v Krucemburku zazpívá v 9.30 h. místní Chrámový sbor.